THÔNG TIN ỨNG VIÊN MỚI NHẤT

Các nhà tuyển dụng vui lòng liên hệ thehalfheart@gmail.com để được cung cấp thông tin chi tiết hơn.

Họ Tên Số năm KN Kỹ năng
Hoa Sinh Viên PHP, Laravel, MySQL, Phân tích hệ thống, HTML & CSS, Java
Phạm duy tuấn 1 Năm HTML & CSS, HTML5 & CSS3, Responsive, Bootstrap, jQuery
tùng Sinh Viên PHP, MySQL
Nghiêm Đình Tùng Sinh Viên HTML & CSS, HTML5 & CSS3, Responsive, Bootstrap
Thu Uyen 3 Năm MySQL
Châu Hoài Đạt Dưới 1 Năm Photoshop, PHP, WordPress, MySQL, HTML & CSS, HTML5 & CSS3, Javascript
Nguyễn Thành Đạt Dưới 1 Năm PHP, OOP & MVC, WordPress, MySQL, HTML & CSS, HTML5 & CSS3, Responsive, Bootstrap, Javascript, jQuery
Bùi Tuấn Sinh Viên PHP, Laravel, PostgreSQL, HTML5 & CSS3
Đỗ Mạnh Tùng Sinh Viên HTML & CSS, HTML5 & CSS3, Responsive, Bootstrap, Javascript, jQuery
Nguyễn Trọng Hanh 2 Năm Photoshop, PHP, OOP & MVC, Codeigniter, MySQL, Phân tích hệ thống, HTML & CSS, HTML5 & CSS3, Responsive, Bootstrap, SASS, Javascript, jQuery
Trần Mẫn Đạt Sinh Viên HTML & CSS, HTML5 & CSS3, Javascript, Python
Đỗ Đức Ninh Dưới 1 Năm PHP, OOP & MVC, WordPress, MySQL, HTML5 & CSS3, Responsive, Bootstrap, Javascript, jQuery, ES6, AngularJS
Hung Nguyen 1 Năm Photoshop, Adobe Illustrator, PHP, OOP & MVC, Yii, MySQL, PostgreSQL, Phân tích hệ thống, HTML & CSS, HTML5 & CSS3, Responsive, Bootstrap, SASS, Javascript, jQuery
Quang Đại 2 Năm Photoshop, PHP, WordPress, HTML & CSS, HTML5 & CSS3, Responsive, Bootstrap, LESS, SASS, Javascript, jQuery
Nguyễn Văn Cường 2 Năm PHP, OOP & MVC, Codeigniter, MySQL, Phân tích hệ thống, HTML & CSS, HTML5 & CSS3, Responsive, Bootstrap, SASS, Javascript, jQuery, ES6