THÔNG TIN ỨNG VIÊN nguyễn văn cường

Tên đầy đủ Nguyễn Văn Cường
Việc cần tìm Lập trình PHp
Email ********
Năm kinh nghiệm 2 Năm
Điện thoại ********
Kỹ năng chính PHP, OOP & MVC, Codeigniter, MySQL, Phân tích hệ thống, HTML & CSS, HTML5 & CSS3, Responsive, Bootstrap, SASS, Javascript, jQuery, ES6
Kỹ năng phụ
Địa chỉ muốn làm việc Thôn 2, Eahu, Cưkuin, Đăklăk
Lương mong muốn 10 triệu
Skype ********
Facebook ********
Năm ra trường 2013