THÔNG TIN ỨNG VIÊN phạm duy tuấn

Tên đầy đủ Phạm duy tuấn
Việc cần tìm Lập trình fontend
Email ********
Năm kinh nghiệm 1 Năm
Điện thoại ********
Kỹ năng chính HTML & CSS, HTML5 & CSS3, Responsive, Bootstrap, jQuery
Kỹ năng phụ
Địa chỉ muốn làm việc Thành phố hồ chí minh
Lương mong muốn 7.000.000
Skype ********
Facebook ********
Năm ra trường 2017