js function jpg Các hàm Javascript

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm Date.getTime() trong Javascript

Phương thức Date.getTime() sẽ trả về số mili giây tính từ thời điểm 00:00:00 ngày 1/1/1970 cho đến thời điểm của đối tượng thời gian.

Cú pháp

Cú phápDate.getTime()

Quảng cáo

Phương thức không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.getTime() để lấy số mili giây từ 00:00:00 1/1/1970 đến thời điểm hiện tại.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var second = date.getTime();
        document.getElementById("demo").innerHTML = 'Số mili giây là' + second;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Số mili giây là1497196650465

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top