js function jpg Các hàm Javascript

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm Date.toDateString() trong Javascript

Phương thức Date.toDateString() có chức năng chuyển đổi ngày, tháng, năm ( không bao gồm giờ, phút, giây) của đối tượng thời gian thành một chuỗi. Phương thức sẽ trả về một chuỗi đại diện cho ngày, tháng, năm của đối tượng thời gian.

Cú pháp

Cú phápDate.toDateString()

Quảng cáo

Phương thức này không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.toDateString() để lấy về chuỗi thời gian từ đối tượng thời gian.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var str = date.toDateString();
        document.getElementById("demo").innerHTML = str;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Wed Jun 14 2017

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top