js function jpg Các hàm Javascript

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm Math.cos() trong Javascript

Phương thức Math.cos() có chức năng tính cosine của tham số được cung cấp, phương thức sẽ coi tham số đó như là số đo của góc tính bằng đơn vị radians( không phải độ).

Phương thức sẽ trả về số nằm trong khoảng -1 đến 1 đại diện cho cosine của góc được truyền vào.

Quảng cáo

Cú pháp

Cú phápMath.cos(number)

Trong đó:

 • number là số đo góc tính bằng đơn vị radians.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Math.cos() để tính cosine của một số góc đặc biệt.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var content = 'góc có số đo 0 radians có cosine = ' + Math.cos(0) + '<br>';
        content = content + 'góc có số đo 3.14 radians có cosine = ' 
        + Math.cos(3.14) + '<br>';
        content = content + 'góc có số đo 1.77 radians có cosine = ' 
        + Math.cos(1.77) + '<br>';
        content = content + 'góc có số đo abc radians có cosine = ' 
        + Math.cos('abc') + '<br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
góc có số đo 0 radians có cosine = 1
góc có số đo 3.14 radians có cosine = -0.9999987317275395
góc có số đo 1.77 radians có cosine = -0.197888814609109
góc có số đo abc radians có cosine = NaN

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top