js function jpg Các hàm Javascript

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Document adoptNode() trong Javascript

Trong bài này freetuts.net sẽ giới thiệu phương thức document adoptNode javascript, qua đó bạn sẽ biết cách lấy thẻ HTML giữa các iframe với nhau.

adoptNode javascript là gì?

Phương thức adoptNode() sẽ lấy một thẻ HTML từ một trang khác. Bất cứ loại thẻ nào cũng có thể được lấy bởi phương thức adoptNode(). Tất cả các thẻ con, cháu nằm trong thẻ nếu có đều được lấy về.

Quảng cáo

Thẻ được lấy và tất cả các thẻ con của nó sẽ bị loại bỏ ở trang cũ. nếu bạn chỉ muốn sao chép thẻ chứ không muốn nó bị loại bỏ ở trang cũ, sử dụng phương thức document.importNode().

Nếu bạn muốn sao chép một phần tử trong chính trang đó, sử dụng phương thức element.cloneNode().

document.adoptNode(tag)

Trong đó: tag là tên thẻ muốn lấy, có thể là bất cứ thẻ nào.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cách sử dụng adoptNode javascript

Sử dụng phương thức để lấy thẻ H1 đầu tiên trong trang được nhúng vào bởi thẻ iframe (trang khác):

Quảng cáo

Code RUN
<iframe src="https://freetuts.net"></iframe>
<button onclick="myFunction()">Lấy về thẻ H1</button>
<script>
  function myFunction() {
    var frame = document.getElementsByTagName("IFRAME")[0];
    var h = frame.contentWindow.document.getElementsByTagName("H1")[0];
    var x = document.adoptNode(h);
    document.body.appendChild(x);
  }
</script>

Thẻ H1 đã được lấy về đồng thời nó cũng đã bị xóa khỏi trang trong thẻ iframe.

Trên là bài hướng dẫn cách sử dụng thuộc tính document.adoptNode trong javascript.

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top