ARRAY FUNCTION
NUMBER FUNCTION
STRING FUNCTION
DATE / TIME FUNCTION
MATH FUNCTION
GLOBAL FUNCTION
BOOLEAN FUNCTION
DOM FUNCTION
appendChild Javascript parentElement Javascript parentNode Javascript insertAfter Javascript insertBefore javascript innerHTML Javascript insertAdjacentHTML javascript nextSibling javascript activeElement Javascript adoptNode Javascript anchors Javascript baseURI Javascript Document.body Javascript characterSet Javascript createAttribute Javascript Hàm document.createComment() trong Javascript Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript Hàm document.createElement() trong Javascript Hàm document.createTextNode() trong Javascript Hàm document.doctype trong Javascript Hàm document.documentElement trong Javascript Hàm document.documentMode trong Javascript Hàm document.documentURI trong Javascript Hàm document.domain trong Javascript Hàm document.embeds trong Javascript Hàm document.forms trong Javascript Hàm document.hasFocus() trong Javascript Hàm document.head trong Javascript Hàm document.images trong Javascript Hàm document.implementation trong Javascript Hàm document.importNode() trong Javascript Hàm document.inputEncoding trong Javascript Hàm document.lastModified trong Javascript Hàm document.links trong Javascript Hàm document.normalize() trong Javascript Hàm document.scripts trong Javascript Hàm document.querySelector() trong Javascript Hàm document.readyState trong Javascript Hàm document.removeEventListener() trong Javascript Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript Hàm document.title trong Javascript Hàm document.URL trong Javascript Hàm document.write() trong Javascript Hàm document.writeln() trong Javascript Hàm document.getElementById() trong Javascript Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript Hàm document.getElementsByName() trong Javascript Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Trong bài này mình sẽ giới thiệu hàm insertAfter trong javascript, đây là hàm giúp chèn thêm các thẻ html vào sau một thẻ html nào đó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Thật đáng tiếc là hiện tại javascript chưa hỗ trợ hàm insertAfter. Vì vậy mình sẽ giúp bạn tự tạo ra một hàm insertAfter cực kì dễ dàng.

Trong jQuery thì chúng ta có hàm $('selector').after(). Tuy nhiên, chúng ta đang sử dụng javascript thuần nên bạn có thể sử dụng hàm mình xây dựng trong bài này nhé.

insertAfter trong javascript là gì?

insertAfter javascript là một hàm được tạo ra nhằm mục đích giúp ta chèn các thẻ html vào đằng sau một thẻ khác. Hàm này không có sẵn trong thư viện của js, mà bạn phải tự tạo nó.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Javascript có hỗ tợ hàm insertBefore, hàm này có công dụng là chèn các thẻ html vào phía trước một thẻ được chỉ định. Vì vậy, ta sẽ áp dụng hàm này với một thủ thuật đơn giản để tạo ra hàm insertAfter:

 • Đầu tiên, chọn nút anh em tiếp theo của nút hiện có.
 • Sau đó, chọn nút cha của nút hiện có và gọi phương thức insertBefore () trên nút cha để chèn một nút mới trước nút anh em đó.

Cụ thể hàm này như sau:

function insertAfter(newNode, existingNode) {
  existingNode.parentNode.insertBefore(newNode, existingNode.nextSibling);
}

Để hiểu được hàm trên thì bạn phải hiểu hai khái niệm insertBeforenextSibling. Hãy click vào link để đọc nhé.

Cách sử dụng insertAfter javascript

Bây giờ mình sẽ làm một ví dụ về cách dùng hàm insertAfter ở trên nhé.

Demo RUN
<ul>
  <li>HTML</li>  
  <li id="menu">CSS</li>
  <li>jQuery</li>
</ul>
<p>
  <input type="button" value="Chèn" onclick="insertAfterMenu()"/>
</p>
<script>
  function insertAfter(newNode, existingNode) {
    existingNode.parentNode.insertBefore(newNode, existingNode.nextSibling);
  }

  function insertAfterMenu(){
    let menu = document.getElementById('menu');
    let li = document.createElement('li');
    li.textContent = "Javascript";

    insertAfter(li, menu);
  }
</script>

Khi click vào button thì sẽ chèn một node vào thẻ div có id là menu.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top