js function jpg Các hàm Javascript

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Document baseURI trong Javascript

Trong bài này freetuts sẽ giới thiệu thuộc tính baseURI trong javascript, nó sẽ trả về giá trị URI gốc của trang web hiện tại.

Thuộc tính baseURI có giá trị là read-only, tức là nó chỉ có thể lấy URI của trang web chứ không thể thiết lập URI cho trang được. Muốn làm điều đó thì bạn phải sử dụng location trong javascript.

Quảng cáo

Cú pháp baseURI javascript

baseURI sẽ trả về URI gốc của trang web hiện tại. Cú pháp của thuộc tính này như sau:

let uri = document.baseURI

Ví dụ: Chạy đoạn code này ngay tại bài viết này thì sẽ có kết quả như sau.

alert(document.baseURI)
// https://freetuts.net/ham-document-baseuri-trong-javascript-4198.html

Cách sử dụng baseURI javascript

Hãy viết chương trình khi click vào button thì sẽ trả về đường dẫn URI hiện tại của trang web.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Lưu ý là phần chạy live demo sẽ có URL khác, lý do là mình đang chạy ở iframe có đường dẫn URI như vậy.

Quảng cáo

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1> 

    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <p id="result"></p>
    <script>
      function myFunction(){
        var x = document.baseURI;
        document.getElementById("result").innerHTML = 
        'URI của trang hiện tại là: ' + x;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top