js function jpg Các hàm Javascript

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm document.doctype trong Javascript

Thuộc tính doctype sẽ trả về loại tài liệu của trang HTML dưới dạng một DocumentType object.

DocumentType object có thuộc tính name, thuộc tính name này sẽ trả về tên của loại tài liệu.

Quảng cáo

Nếu trang không được xác định loại tài liệu, thuộc tính doctype sẽ trả về Null.

Cú pháp

Cú pháp: document.doctype

Cách sử dụng

HIện thị doctype của trang hiện tại:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      div {
        color: black;
        margin: 10px 0px;
        text-align: center;
        background: red;
        width: 400px;
        height: 50px;
      }
    </style>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1> 	
    
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
    	function myFunction(){
        var div = document.createElement("div");
        var doctype = document.doctype.name;
        var text = document.createTextNode("Loại tài liệu của trang: " + doctype);
        div.appendChild(text);
        document.body.appendChild(div);
			}
    </script>
  </body>
</html>

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top