js function jpg Các hàm Javascript

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm Date.parse() trong Javascript

Phương thức Date.parse() sẽ trả về số mili giây tính từ thời điểm 00:00:00 1/1/1970 đến thời điểm được mô tả trong chuỗi thời gian cung cấp khi gọi phương thức.

Cú pháp

Cú phápDate.parse(datestring)

Quảng cáo

Trong đó:

 • datestring là một chuỗi mô tả thời gian.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.parse() để lấy về số mili giây từ 1/1/1970 đến thời điểm hiện tại.

Code
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      var str = date.toString();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var miliseconds = Date.parse(str);
        document.getElementById("demo").innerHTML = 'Số mili giây là ' + miliseconds;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
https://freetuts.net/editor.html?id=909

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top