js function jpg Các hàm Javascript

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm document.readyState trong Javascript

Thuộc tính readyState sẽ trả về trạng thái hiện tại của trang.

Thuộc tính này sẽ chỉ có quyền đọc( read-only) tức là chúng ta sẽ không thể thiết lập giá trị cho nó.

Quảng cáo

Trạng thái hiện tại có thể mang một trong số các giá trị sau:

 • uninitialized - Chưa bắt đầu tải.
 • loading - Đang tải.
 • loaded - Đã tải xong.
 • interactive - đã tải xong và người dùng có thể tương tác với trang.
 • complete - Hoàn thành quá trình tải trang.

Cú pháp

Cú pháp: document.readyState

Cách sử dụng

Kiểm tra trạng thái của trang:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      #result{
        color: red;
        font-size: 20px;
        font-weight: bold;
      }
    </style>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p>Click để kiểm tra trạng thái của trang</p>  
    <p id="result"></p>
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        var status = document.readyState;;
        document.getElementById("result").innerHTML = 
        "Trạng thái của trang : " + status;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top