js function jpg Các hàm Javascript

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm Date.setSeconds() trong Javascript

Phương thức Date.setSeconds() sẽ thiết lập số giây( từ 0 đến 59) cho đối tượng thời gian.

Phương thức này cũng có thể thiết lập số mili giây cho đối tượng thời gian nếu tham số mili giây được cung cấp.

Quảng cáo

Cú pháp

Cú phápDate.setSeconds(sec, millisec)

Trong đó:

 • sec là số giây( từ 0 đến 59) muốn thiết lập cho đối tượng.
 • milisec là tham số không bắt buộc, là số mili giây(từ 0 đến 999) muốn thiết lập cho đối tượng.

Cách sử dụng 

Sử dụng phương thức Date.setSeconds() để thiết lập số giây cho đối tượng.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        date.setSeconds(38,666);
        document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Tue Jun 13 2017 20:17:38 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top