js function jpg Các hàm Javascript

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm Date.getUTCMilliseconds() trong Javascript

Phương thức Date.getUTCMilliseconds() sẽ trả về số mili giây( từ 0 đến 999) của đối tượng thời gian dựa vào giờ thế giới( giờ UTC).

Các phương pháp tính toán UTC giả định rằng thời gian của đối tượng thời gian là thời gian tại địa phương.

Quảng cáo

Giờ UTC là thời gian được thiết lập bởi tiêu chuẩn thời gian của thế giới.

Cú pháp

Cú phápDate.getUTCMilliseconds()

Phương thức Date.getUTCMilliseconds() không có tham số truyền vào.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.getUTCMilliseconds() để lấy số mili giây hiện tại.

Quảng cáo

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var mili = date.getUTCMilliseconds();
        document.getElementById("demo").innerHTML = 'Số mili giây hiện tại là ' + mili;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Số mili giây hiện tại là 766

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top