js function jpg Các hàm Javascript

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm document.documentElement trong Javascript

Thuộc tính documentElement sẽ trả về documentElement của trang hiện tại dưới dạng một Element Object, documentElement có thể hiểu như là phần tử gốc của một trang.

Đối với các trang HTML, thuộc tính documentElement sẽ trả về đối tượng là thẻ <html>.

Quảng cáo

Thuộc tính này sẽ chỉ có quyền đọc( read-only).

Lưu ý: Thuộc tính này khác với thuộc tính document.body, Trong khi thuộc tính document.body trả về thẻ <body> thì thuộc tính documentElement sẽ trả về thẻ <html>.

Cú pháp

Cú pháp: document.documentElement

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cách sử dụng

In ra phần tử gốc của trang hiện tại:

Quảng cáo

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      div {
        color: black;
        margin: 10px 0px;
        text-align: center;
        background: yellow;
        width: 400px;
        height: 50px;
      }
    </style>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1> 	
    
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
    	function myFunction(){
        var div = document.createElement("div");
        var doctype = document.documentElement.nodeName;
        var text = document.createTextNode("documentElement của trang: " + doctype);
        div.appendChild(text);
        document.body.appendChild(div);
			}
    </script>
  </body>
</html>

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top