js function jpg Các hàm Javascript

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm Date.toUTCString() trong Javascript

Phương thức Date.toUTCString() sẽ chuyển đổi đối tượng thời gian thành một chuỗi thời gian dựa vào giờ quốc tế( UTC). Chuỗi thời gian trả về sẽ bao gồm các thông tin: thứ, ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây.

Giờ UTC được quy định bởi quy chuẩn giờ thế giới. Giờ UTC cũng giống như giờ GMT.

Quảng cáo

Cú pháp

Cú phápDate.toUTCString()

Phương thức này không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.toUTCString() để lấy chuỗi thời gian UTC từ đối tượng.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var str = date.toUTCString();
        document.getElementById("demo").innerHTML = str;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Thu, 15 Jun 2017 09:54:38 GMT

Lưu ý: giờ được trả về là giờ UTC do vậy có thể sẽ khác với giờ tại nơi bạn sinh sống.

Quảng cáo

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top