js function jpg Các hàm Javascript

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm document.getElementById() trong Javascript

Phương thức getElementById() sẽ trả về phần tử có thuộc tính ID được cung cấp. Phương thức này là một trong số những phương thức phổ biến nhất của HTML DOM, nó được sử dụng rất thường xuyên để thao tác hoặc lấy thông tin của form hoặc một phần tử bất kỳ.

Phương thức sẽ trả về Null nếu không có phần tử nào có thuộc tính ID được cung cấp.

Quảng cáo

Một ID chỉ nên được sử dụng cho một phần tử, tuy nhiên nếu có nhiều phần tử cùng sử dụng một ID, Phương thức sẽ trả về phần tử đầu tiên xuất hiện trên trang.

Cú pháp

Cú pháp: document.getElementById(elementID)

 • elementID là ID của phần tử sẽ được tìm kiếm.

Cách sử dụng

Định dạng màu chữ cho phần tử có id="result":

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>  
    <p id="result">Đây là thẻ có id="result"</p>
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        document.getElementById("result").style.color = "red";
        document.getElementById("result").style.fontSize = "20px";
        document.getElementById("result").style.fontWeight = "bold";
      }
    </script>
  </body>
</html>

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top