Hàm Date.setMilliseconds() trong Javascript

Phương thức Date.setMilliseconds() sẽ thiết lập số mili giây( từ 0 đến 999) cho đối tượng thời gian.

Cú pháp

Cú phápDate.setMilliseconds(millisec)

Trong đó:

 • milisec là mili giây (từ 0 đến 999) muốn thiết lập cho đối tượng.
  • nếu truyền giá trị -1, phương thức sẽ thiết lập số mili giây là 999 và số giây trừ đi 1.
  • nếu truyền giá trị 1000, phương thức sẽ thiết lập số mili giây là 1và số giây cộng thêm 1.

Cách sử dụng 

Sử dụng phương thức Date.setMilliseconds() để thiết lập số mili giây cho đối tượng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        date.setMilliseconds(442);
        milisec = date.getMilliseconds();
        document.getElementById("demo").innerHTML = 'số mili giây là ' + milisec;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
số mili giây là 442

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP