Hàm Date.setMonth() trong Javascript

Phương thức Date.setMonth() sẽ thiết lập tháng( từ 0 đến 11) cho đối tượng thời gian.

Phương thức này cũng có thể thiết lập ngày cho đối tượng thời gian nếu tham số ngày  được cung cấp.

Cú pháp

Cú phápDate.setMonth(month, day)

Trong đó:

 • month là tháng ( từ 0 đến 11) muốn thiết lập cho đối tượng.
 • day là tham số không bắt buộc, là ngày (từ 1 đến 31) muốn thiết lập cho đối tượng.

Cách sử dụng 

Sử dụng phương thức Date.setMonth() để thiết lập ngày tháng cho đối tượng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        date.setMonth(8,24);
        document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Sun Sep 24 2017 20:12:17 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP