INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo dãy số theo mẫu đã cho bằng cách sử dụng vòng lặp for trong Python.

Trong bài viết này, mình sẽ cùng nhau tạo một chương trình Python để in ra một dãy số đặc biệt theo mẫu sau:

1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5

Để làm được điều này, mình sẽ sử dụng vòng lặp for để tạo dãy số theo mẫu yêu cầu.

Tạo dãy số đặc biệt bằng Python với vòng lặp for

Dưới đây là mã nguồn Python cho chương trình in dãy số:

# Khai báo biến lưu số dòng
num_rows = 5

# Vòng lặp bên ngoài in từ dòng 1 đến num_rows
for i in range(1, num_rows + 1):
  # Vòng lặp bên trong in từ 1 đến i (từ 1 đến số cột trong mỗi dòng)
  for j in range(1, i + 1):
    # In giá trị của biến j kết thúc bằng khoảng trắng để tạo cách biệt giữa các số trong cùng một dòng
    print(j, end=' ')
  # In một dòng mới sau khi hoàn thành mỗi dòng
  print()

Giải thích mã nguồn

 • Mình sử dụng biến num_rows để xác định số dòng cần in ra (ở đây là 5 dòng).
 • Vòng lặp bên ngoài for i in range(1, num_rows + 1) được sử dụng để in các dòng từ 1 đến num_rows.
 • Vòng lặp bên trong for j in range(1, i + 1) được sử dụng để in các số từ 1 đến i trong mỗi dòng.
 • Sử dụng print(j, end=' ') để in giá trị của biến j kết thúc bằng một khoảng trắng, giúp tạo ra cách biệt giữa các số trong cùng một dòng.
 • Sau khi hoàn thành mỗi dòng, chúng ta sử dụng print() để in một dòng mới, đảm bảo các dòng số được in đúng theo mẫu yêu cầu.

Khi chạy chương trình, bạn sẽ nhận được dãy số như sau:

1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5

Bài tập này giúp bạn làm quen với vòng lặp for và cũng rèn luyện khả năng tư duy lập trình. Hy vọng rằng bạn sẽ tận hưởng quá trình học tập và tiến bộ ngày càng trong lĩnh vực lập trình. Hãy tiếp tục thực hành và tìm hiểu thêm về Python cũng như các khái niệm lập trình khác. Chúc may mắn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Top