SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

In ra cách đọc của một số nguyên dương có ba chữ số bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chươn trình in ra cách đọc của một số nguyên dương có ba chữ số bằng C / C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++, vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản về hai ngôn ngữ này nhé.

In ra cách đọc của một số nguyên dương có ba chữ số bằng C

Đầu tiên chúng ta cần khai báo biến n kiểu int, sau đó yêu cầu người dùng nhập giá trị cho n.

Tiếp đến là ta chia lấy dư n cho 10 để lấy hàng đơn vị. Để lấy được hàng chục ta chia lấy nguyên cho 10 rồi sau đó chia lấy dư cho 10 (b = (n / 10) % 10).

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Hàng trăm sẽ bằng n chia lấy nguyên cho 100.

Sau khi đã có được hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị, ta sử dụng switch..case để đọc theo hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.

Dưới đây mình đã có viết sẵn chương trình bằng ngôn ngữ C, các bạn có thể tham khảo nhé!!


#include<stdio.h>
int main()
{
 //khai báo biến n và yêu cầu người dùng nhập vào từ bàn phím
 int n;
 printf("\nNhập vào số n: ");
 scanf("%d", &n);
 //a là đơn vị
 int a = n % 10;
 //b là chục
 int b = (n / 10) % 10;
 //c là hàng trăm
 int c = n / 100;
 //điều kiện số có hai chữ số
 if(n<100 || n > 999){
  printf("Nhập vào số có hai chữ số!! ");
 }
 else{
  //in ra hàng trăm
  switch(c){
   case 1: printf("Một trăm ");break;
   case 2: printf("Hai trăm ");break;
   case 3: printf("Ba trăm ");break;
   case 4: printf("Bốn trăm ");break;
   case 5: printf("Năm trăm ");break;
   case 6: printf("Sáu trăm ");break;
   case 7: printf("Bảy trăm ");break;
   case 8: printf("Tám trăm ");break;
   case 9: printf("Chín trăm ");break;
  }
  // in ra chử "lẻ" nếu hàng chục bằng không
  if(b % 10 == 0 && a != 0){
   printf("lẻ ");
  }
  //in ra hàng chục
  switch(b){
   case 1: printf("mười ");break;
   case 2: printf("hai mươi ");break;
   case 3: printf("ba mươi ");break;
   case 4: printf("bốn mươi ");break;
   case 5: printf("năm mươi ");break;
   case 6: printf("sáu mươi ");break;
   case 7: printf("bảy mươi ");break;
   case 8: printf("tám mươi ");break;
   case 9: printf("chín mươi ");break;
  }
  //in ra hàn đơn vị
  switch(a){
   case 1: printf("một ");break;
   case 2: printf("hai ");break;
   case 3: printf("ba ");break;
   case 4: printf("bốn ");break;
   case 5: printf("lăm ");break;
   case 6: printf("sáu ");break;
   case 7: printf("bảy ");break;
   case 8: printf("tám ");break;
   case 9: printf("chín ");break;
  }
 }

 printf("\n------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai48 01 PNG

In ra cách đọc của một số nguyên dương có ba chữ số bằng C++

Để in ra cách đọc của một số nguyên dương có hai chữ số bằng ngôn ngữ C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C. Vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Các bạn chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ khai báo thư viện <iostrean> để có thể sử dụng cout() và cin() nhé.


#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 //khai báo biến n và yêu cầu người dùng nhập vào từ bàn phím
 //a là đơn vị
 int n;
 printf("\nNhập vào số n: ");
 scanf("%d", &n);
 int a = n % 10;
 //b là chục
 int b = (n / 10) % 10;
 //c là hàng trăm
 int c = n / 100;
 //điều kiện số có hai chữ số
 if(n<100 || n > 999){
  cout<<"Nhập vào số có hai chữ số!! ";
 }
 else{
  switch(c){
   case 1: cout<<"Một trăm ";break;
   case 2: cout<<"Hai trăm ";break;
   case 3: cout<<"Ba trăm ";break;
   case 4: cout<<"Bốn trăm ";break;
   case 5: cout<<"Năm trăm ";break;
   case 6: cout<<"Sáu trăm ";break;
   case 7: cout<<"Bảy trăm ";break;
   case 8: cout<<"Tám trăm ";break;
   case 9: cout<<"Chín trăm ";break;
  }
  // in ra chử "lẻ" nếu hàng chục bằng không
  if(b % 10 == 0 && a != 0){
   printf("lẻ ");
  }
  //in ra hàng chục
  switch(b){
   case 1: cout<<"mười ";break;
   case 2: cout<<"hai mươi ";break;
   case 3: cout<<"ba mươi ";break;
   case 4: cout<<"bốn mươi ";break;
   case 5: cout<<"năm mươi ";break;
   case 6: cout<<"sáu mươi ";break;
   case 7: cout<<"bảy mươi ";break;
   case 8: cout<<"tám mươi ";break;
   case 9: cout<<"chín mươi ";break;
  }
  //in ra hàn đơn vị
  switch(a){
   case 1: cout<<"một ";break;
   case 2: cout<<"hai ";break;
   case 3: cout<<"ba ";break;
   case 4: cout<<"bốn ";break;
   case 5: cout<<"lăm ";break;
   case 6: cout<<"sáu ";break;
   case 7: cout<<"bảy ";break;
   case 8: cout<<"tám ";break;
   case 9: cout<<"chín ";break;
  }
 }

 cout<<"\n------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai48 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình in ra cách đọc của một số nguyên dương có ba chữ số bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Top