SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta làm bài tập tính tổng S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2. Đây là một trong các bài tập căn bản giúp các bạn luyện tư duy logic rất tốt.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình tính biểu thức S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++. Các bạn cần có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ C và C++ để hiểu được bài này nhé.

Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng ngôn ngữ C

Ta cần khai báo biến n kiểu int và biến S kiểu long để lưu kết quả của biểu thức S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2.

Sau đó sử dụng printf() và scanf() để yêu cầu người dùng nhập vào số n là số cuối của phần tử (n^2).

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến n (nghĩa là lặp từ phần tử đầu đến phần tử cuối của biểu thức). Bên trong vòng lặp sẽ là S = S + i * i.

Cuối cùng chúng ta in kết quả ra màn hình bằng printf().

Code:

#include<stdio.h>
int main()
{
 int n;
 long S = 0;
 printf("\nNhập vào số n: ");
 scanf("%d", &n);
 for(int i = 1; i <= n; i++)
 {
  S = S + i * i;
 }
 printf("\nTổng 1^2 + 2^2 + ... + %d^2 là: %ld", n, S);

 printf("\n-------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai2 01 PNG

Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng ngôn ngữ C++

Để tính biểu thức S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng ngôn ngữ C++, ta thực hiện tương tự như tính bằng ngôn ngữ C.

Chỉ cần thay đổi printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout và cin trong ngôn ngữ C++.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int n;
 long S = 0;
 cout<<"\nNhập vào số n: ";
 cin>> n;
 for(int i = 1; i <= n; i++)
 {
   S = S + i * i;
 }

 cout<<"\nTổng 1^2 + 2^2 + ... + " << n << " là: "<< S;
 cout<<"\n-------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai2 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong hai chương trình tính biểu thức S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng hai ngôn ngữ khác nhau. Đây là một bài tập rèn luyện tính tư duy logic, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều nhé !!!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Top