Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
hoc c plus plus gif Bài tập C++

Quảng cáo

In ra cách đọc của một số nguyên dương có hai chữ số bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình in ra cách đọc của một số nguyên dương có hai chữ số bằng C / C++.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++, vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản về hai ngôn ngữ này nhé.

Quảng cáo

In ra cách đọc của một số nguyên dương có hai chữ số bằng C

Đầu tiên chúng ta cần khai báo biến n kiểu int, sau đó yêu cầu người dùng nhập giá trị cho n.

Tiếp đến là ta chia lấy dư n cho 10 để lấy hàng đơn vị và chia lấy nguyên n cho 10 để lấy hàng chục.

Sau khi đã có được hàng chục và hàng đơn vị, ta sử dụng switch..case để đọc theo hàng chục và hàng đơn vị

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Dưới đây mình đã có viết sẵn chương trình bằng ngôn ngữ C, các bạn có thể tham khảo nhé!!

Quảng cáo


#include<stdio.h>
int main()
{
 //khai báo biến n và yêu cầu người dùng nhập vào từ bàn phím
 int n;
 printf("\nNhập vào số n: ");
 scanf("%d", &n);
 //a là đơn vị
 int a = n % 10;
 //b là chục
 int b = n / 10;
 //điều kiện số có hai chữ số
 if(n<10 || n > 99){
  printf("Nhập vào số có hai chữ số!! ");
 }
 else{
  //in ra hàng chục
  switch(b){
   case 1: printf("Mười ");break;
   case 2: printf("Hai mươi ");break;
   case 3: printf("Ba mươi ");break;
   case 4: printf("Bốn mươi ");break;
   case 5: printf("Năm mươi ");break;
   case 6: printf("Sáu mươi ");break;
   case 7: printf("Bảy mươi ");break;
   case 8: printf("Tám mươi ");break;
   case 9: printf("Chín mươi ");break;
  }
  //in ra hàn đơn vị
  switch(a){
   case 1: printf("một ");break;
   case 2: printf("hai ");break;
   case 3: printf("ba ");break;
   case 4: printf("bốn ");break;
   case 5: printf("lăm ");break;
   case 6: printf("sáu ");break;
   case 7: printf("bảy ");break;
   case 8: printf("tám ");break;
   case 9: printf("chín ");break;
  }
 }

 printf("\n------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai47 01 PNG

In ra cách đọc của một số nguyên dương có hai chữ số bằng C++

Để in ra cách đọc của một số nguyên dương có hai chữ số bằng ngôn ngữ C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C. Vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Các bạn chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ khai báo thư viện <iostrean> để có thể sử dụng cout() và cin() nhé.


#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 //khai báo biến n và yêu cầu người dùng nhập vào từ bàn phím
 int n;
 cout<<"\nNhập vào số n: ";
 cin>>n;
 //a là đơn vị
 int a = n % 10;
 //b là chục
 int b = n / 10;
 //điều kiện số có hai chữ số
 if(n<10 || n > 99){
  cout<<"Nhập vào số có hai chữ số!! ";
 }
 else{
  //in ra hàng chục
  switch(b){
   case 1: cout<<"Mười ";break;
   case 2: cout<<"Hai mươi ";break;
   case 3: cout<<"Ba mươi ";break;
   case 4: cout<<"Bốn mươi ";break;
   case 5: cout<<"Năm mươi ";break;
   case 6: cout<<"Sáu mươi ";break;
   case 7: cout<<"Bảy mươi ";break;
   case 8: cout<<"Tám mươi ";break;
   case 9: cout<<"Chín mươi ";break;
  }
  //in ra hàn đơn vị
  switch(a){
   case 1: cout<<"một ";break;
   case 2: cout<<"hai ";break;
   case 3: cout<<"ba ";break;
   case 4: cout<<"bốn ";break;
   case 5: cout<<"lăm ";break;
   case 6: cout<<"sáu ";break;
   case 7: cout<<"bảy ";break;
   case 8: cout<<"tám ";break;
   case 9: cout<<"chín ";break;
  }
 }

 cout<<"\n------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai47 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình in ra cách đọc của một số nguyên dương có hai chữ số bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Quảng cáo

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top