SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính S(n) = 1^3 + 2^3 + … + N^3 bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính tính S(n) = 1^3 + 2^3 + … + N^3 bằng C / C++. Đây là biểu thức tính tổng lập phương từ 1 đến N (N là số nguyên dương).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tính biểu thức bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C / C++, vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản về hai ngôn ngữ này nhé.

Tính S(n) = 1^3 + 2^3 + … + N^3 bằng C

Việc đầu tiên chúng ta cần khai báo biến n trong biểu thức S(n) = 1^3 + 2^3 + … + N^3 và biến S để tính tổng các phần tử trong biểu thức.

Sau đó sử dụng printf() và scanf() để yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên dương n.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

int i, n, S;
 printf("\nNhập vào số n: ");
 scanf("%d", &n);

Tiếp đến sử dụng vòng lặp while với điều kiện i <= n, có nghĩa là lặp từ i đến n. Sau mỗi vòng lặp thì tăng i lên 1, cho đến khi i = n thì thoát khỏi vòng lặp

while(i <= n)
 {
  S = S + i * i * i;
  //sau mỗi vòng lặp thì tằng i lên 1 cho đến khi i = n thì thoát khỏi vòng lặp
  i++;
 }

Như vậy là sau khi kết thúc vòng lặp thì ta được biến S là tổng của biểu thức, chỉ cần hiển thị S ra màn hình là ta đã được kết quả.

Ví dụ: mình đã viết sẵn chương trình tính biểu thức dưới đây, các bạn có thể tham khảo.

#include<stdio.h>
int main()
{
 //khai báo biến n là số chúng ta cần tính tổng lập phương từ 1 đến n
 //S là tổng của các phần tử trong biểu thức
 int i, n, S;
 //sử dụng printf() và scanf() để yêu cầu người dùng nhập vào số n
 printf("\nNhập vào số n: ");
 scanf("%d", &n);
 //khởi tạo giá trị cho S và i
 S = 0;
 i = 1;
 //sử dụng vòng lặp while với điều kiện i <= n <=> lặp từ 1 đến n
 while(i <= n)
 {
  S = S + i * i * i;
  //sau mỗi vòng lặp thì tằng i lên 1 cho đến khi i = n thì thoát khỏi vòng lặp
  i++;
 }
 printf("\nTổng của biểu thức: %d", S);

 printf("\n--------------------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai37 01 PNG

Tính S(n) = 1^3 + 2^3 + … + N^3 bằng C++

Việc tính biểu thức S(n) = 1^3 + 2^3 + … + N^3 bằng ngôn ngữ C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C, vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Các bạn chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ khai báo thư viện <iostream> để sử dụng cout() và cin() nhé.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 //khai báo biến n là số chúng ta cần tính tổng lập phương từ 1 đến n
 //S là tổng của các phần tử trong biểu thức
 int i, n, S;
 //sử dụng cout() và cin() để yêu cầu người dùng nhập vào số n
 cout<<"\nNhập vào số n: ";
 cin>>n;
 //khởi tạo giá trị cho S và i
 S = 0;
 i = 1;
 //sử dụng vòng lặp while với điều kiện i <= n <=> lặp từ 1 đến n
 while(i <= n)
 {
  S = S + i * i * i;
  //sau mỗi vòng lặp thì tằng i lên 1 cho đến khi i = n thì thoát khỏi vòng lặp
  i++;
 }
 cout<<"\nTổng của biểu thức: " << S;

 cout<<"\n--------------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai37 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình để tính biểu thức S(n) = 1^3 + 2^3 + … + N^3 bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Top