banner jpg
SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính S(n) = 1^3 + 2^3 + … + N^3 bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính tính S(n) = 1^3 + 2^3 + … + N^3 bằng C / C++. Đây là biểu thức tính tổng lập phương từ 1 đến N (N là số nguyên dương).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tính biểu thức bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C / C++, vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản về hai ngôn ngữ này nhé.

Tính S(n) = 1^3 + 2^3 + … + N^3 bằng C

Việc đầu tiên chúng ta cần khai báo biến n trong biểu thức S(n) = 1^3 + 2^3 + … + N^3 và biến S để tính tổng các phần tử trong biểu thức.

Sau đó sử dụng printf() và scanf() để yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên dương n.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

int i, n, S;
 printf("\nNhập vào số n: ");
 scanf("%d", &n);

Tiếp đến sử dụng vòng lặp while với điều kiện i <= n, có nghĩa là lặp từ i đến n. Sau mỗi vòng lặp thì tăng i lên 1, cho đến khi i = n thì thoát khỏi vòng lặp

while(i <= n)
 {
  S = S + i * i * i;
  //sau mỗi vòng lặp thì tằng i lên 1 cho đến khi i = n thì thoát khỏi vòng lặp
  i++;
 }

Như vậy là sau khi kết thúc vòng lặp thì ta được biến S là tổng của biểu thức, chỉ cần hiển thị S ra màn hình là ta đã được kết quả.

Ví dụ: mình đã viết sẵn chương trình tính biểu thức dưới đây, các bạn có thể tham khảo.

#include<stdio.h>
int main()
{
 //khai báo biến n là số chúng ta cần tính tổng lập phương từ 1 đến n
 //S là tổng của các phần tử trong biểu thức
 int i, n, S;
 //sử dụng printf() và scanf() để yêu cầu người dùng nhập vào số n
 printf("\nNhập vào số n: ");
 scanf("%d", &n);
 //khởi tạo giá trị cho S và i
 S = 0;
 i = 1;
 //sử dụng vòng lặp while với điều kiện i <= n <=> lặp từ 1 đến n
 while(i <= n)
 {
  S = S + i * i * i;
  //sau mỗi vòng lặp thì tằng i lên 1 cho đến khi i = n thì thoát khỏi vòng lặp
  i++;
 }
 printf("\nTổng của biểu thức: %d", S);

 printf("\n--------------------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai37 01 PNG

Tính S(n) = 1^3 + 2^3 + … + N^3 bằng C++

Việc tính biểu thức S(n) = 1^3 + 2^3 + … + N^3 bằng ngôn ngữ C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C, vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Các bạn chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ khai báo thư viện <iostream> để sử dụng cout() và cin() nhé.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 //khai báo biến n là số chúng ta cần tính tổng lập phương từ 1 đến n
 //S là tổng của các phần tử trong biểu thức
 int i, n, S;
 //sử dụng cout() và cin() để yêu cầu người dùng nhập vào số n
 cout<<"\nNhập vào số n: ";
 cin>>n;
 //khởi tạo giá trị cho S và i
 S = 0;
 i = 1;
 //sử dụng vòng lặp while với điều kiện i <= n <=> lặp từ 1 đến n
 while(i <= n)
 {
  S = S + i * i * i;
  //sau mỗi vòng lặp thì tằng i lên 1 cho đến khi i = n thì thoát khỏi vòng lặp
  i++;
 }
 cout<<"\nTổng của biểu thức: " << S;

 cout<<"\n--------------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai37 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình để tính biểu thức S(n) = 1^3 + 2^3 + … + N^3 bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top