SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ làm bài tập S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n bằng C / C++. Đây là một bài căn bản khi bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình nào đó, vì nó luyện tư duy rất tốt.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tính bài toán này bằng hai ngôn ngữ khác nhau đó là ngôn ngữ C và C++. Để hiểu được bài tập này các bạn cần có kiến thức cơ bản về C / C++.

1. Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n bằng ngôn ngữ C

Ta cần khai báo biến n là phần tử cuối cùng của biểu thức. Ví dụ n = 6 thì biểu thức ta cần tính sẽ là 1 + 2 + 3 + .. + 6. Và một biến S để lưu kết quả của biểu thức trên.

Sau đó sử dụng printf() và scanf() để lấy dữ liệu từ bàn phím.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ta cần một vòng lặp for lặp từ 1 đến n (nghĩa là từ giá trị đầu đến giá trị cuối của biểu thức). Bên trong vòng lặp thì cho S = S + i.

Sau khi tính xong chỉ cần hiển thị S ra màn hình.

Code:

#include<stdio.h>
int main()
{
 int n;
 long S;
 S = 0;
 i = 1;
 printf("\nNhập vào số n: ");
 scanf("%d", &n);

 for(int i = 1; i <=n; i++)
	{
		S = S + i;
	}
 printf("\nTổng 1 + 2 + ... + %d là %ld: ", n, S);

 printf("\n----------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai1 01 PNG

2. Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n bằng ngôn ngữ C++

Giải bằng ngôn ngữ C++ về cơ bản nó tương tự như ngôn ngữ C ở ví dụ trên.

Chỉ thay đổi một chút là ở ngôn ngữ C ta sử dụng printf() và scanf() để lấy dữ liệu từ bàn phím. Còn ở ngôn ngữ C++ thì ta sử dụng cout và cin để lấy dữ liệu từ bàn phím.

Code:

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 int n;
 long s = 0;
 cout<<"Nhập vào số n: ";
 cin>> n;
 for(int i = 1; i <= n; i++){
  s += i;
 }
 cout<<"Tổng 1 + 2 + 3 +... + "<<n<<" là: "<<s;

 cout<<"\n----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai1 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong hai chương trình tính biểu thức 1 + 2 + 3 + .... + n bằng ngôn ngữ C / C++. Đây là một trong các bài tập luyện tư duy logic rất tốt, vì vậy hãy thực hành thật nhiều nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Top