SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ làm bài tập S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n bằng C / C++. Đây là một bài căn bản khi bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình nào đó, vì nó luyện tư duy rất tốt.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tính bài toán này bằng hai ngôn ngữ khác nhau đó là ngôn ngữ C và C++. Để hiểu được bài tập này các bạn cần có kiến thức cơ bản về C / C++.

1. Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n bằng ngôn ngữ C

Ta cần khai báo biến n là phần tử cuối cùng của biểu thức. Ví dụ n = 6 thì biểu thức ta cần tính sẽ là 1 + 2 + 3 + .. + 6. Và một biến S để lưu kết quả của biểu thức trên.

Sau đó sử dụng printf() và scanf() để lấy dữ liệu từ bàn phím.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ta cần một vòng lặp for lặp từ 1 đến n (nghĩa là từ giá trị đầu đến giá trị cuối của biểu thức). Bên trong vòng lặp thì cho S = S + i.

Sau khi tính xong chỉ cần hiển thị S ra màn hình.

Code:

#include<stdio.h>
int main()
{
 int n;
 long S;
 S = 0;
 i = 1;
 printf("\nNhập vào số n: ");
 scanf("%d", &n);

 for(int i = 1; i <=n; i++)
	{
		S = S + i;
	}
 printf("\nTổng 1 + 2 + ... + %d là %ld: ", n, S);

 printf("\n----------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai1 01 PNG

2. Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n bằng ngôn ngữ C++

Giải bằng ngôn ngữ C++ về cơ bản nó tương tự như ngôn ngữ C ở ví dụ trên.

Chỉ thay đổi một chút là ở ngôn ngữ C ta sử dụng printf() và scanf() để lấy dữ liệu từ bàn phím. Còn ở ngôn ngữ C++ thì ta sử dụng cout và cin để lấy dữ liệu từ bàn phím.

Code:

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 int n;
 long s = 0;
 cout<<"Nhập vào số n: ";
 cin>> n;
 for(int i = 1; i <= n; i++){
  s += i;
 }
 cout<<"Tổng 1 + 2 + 3 +... + "<<n<<" là: "<<s;

 cout<<"\n----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai1 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong hai chương trình tính biểu thức 1 + 2 + 3 + .... + n bằng ngôn ngữ C / C++. Đây là một trong các bài tập luyện tư duy logic rất tốt, vì vậy hãy thực hành thật nhiều nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top