SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + … + n > 10000 bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + … + n > 10000 bằng C / C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình với hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++, vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản của hai ngôn ngữ này nhé.

Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + … + n > 10000 bằng C

Đầu tiên ta cần khai báo n là số nguyên cần tìm và S là tổng các phần tử từ 1 đến n sao cho S > 10000.

Sử dụng vòng lặp while với điều kiện S < 10000, bước nhảy của vòng lặp là n++ nghĩa là sau mỗi vòng lặp thì n tăng lên một.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Sau khi thoát vòng lặp thì ta được n là số nhỏ nhất cần tìm và S là tổng của các phần tử từ 1 đến n.

#include<stdio.h>
int main()
{
 //khai báo biến S = 0 để tính tổng các phần tử từ 1 đến n là số nhỏ nhất để tổng S < 10000
 int S = 0;
 int n = 0;
 // sử dụng vòng lặp while với điều kiện S < 10000
 while(S < 10000)
 {
  //bước nhảy của vòng lặp là n++
  n++;
  //cứ sau mỗi vòng lặp thì tổng S sẽ được cộng dồn với n cho đến khi S > 10000 thì thoát khỏi vòng lặp
  S = S + n;
 }
 //sau khi thoát thì ta có n và tổng S
 printf("\nSố nhỏ nhất để tổng từ 1 đến nó lớn hơn 10000 là %d",n);
 printf("\nTổng các số từ 1 đến %d là: %d",n, S);

 printf("\n-----------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai38 01 PNG

Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + … + n > 10000 bằng C++

Việc tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + ... + n > 10000 bằng C++ cũng tương tự như C, vì căn bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Chúng ta chỉ việc thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ thêm thư viện <iostream> trước khi sử dụng cout() và cin() nhé.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 //khai báo biến S = 0 để tính tổng các phần tử từ 1 đến n là số nhỏ nhất để tổng S < 10000
 int S = 0;
 int n = 0;
 // sử dụng vòng lặp while với điều kiện S < 10000
 while(S < 10000)
 {
  //bước nhảy của vòng lặp là n++
  n++;
  //cứ sau mỗi vòng lặp thì tổng S sẽ được cộng dồn với n cho đến khi S > 10000 thì thoát khỏi vòng lặp
  S = S + n;
 }
 //sau khi thoát thì ta có n và tổng S
 cout<<"\nSố nhỏ nhất để tổng từ 1 đến nó lớn hơn 10000 là "<<n;
 cout<<"\nTổng các số từ 1 đến "<<n<<" là: "<<S;

 cout<<"\n-----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai38 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình để tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + … + n > 10000 bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Top