SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + … + n > 10000 bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + … + n > 10000 bằng C / C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình với hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++, vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản của hai ngôn ngữ này nhé.

Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + … + n > 10000 bằng C

Đầu tiên ta cần khai báo n là số nguyên cần tìm và S là tổng các phần tử từ 1 đến n sao cho S > 10000.

Sử dụng vòng lặp while với điều kiện S < 10000, bước nhảy của vòng lặp là n++ nghĩa là sau mỗi vòng lặp thì n tăng lên một.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Sau khi thoát vòng lặp thì ta được n là số nhỏ nhất cần tìm và S là tổng của các phần tử từ 1 đến n.

#include<stdio.h>
int main()
{
 //khai báo biến S = 0 để tính tổng các phần tử từ 1 đến n là số nhỏ nhất để tổng S < 10000
 int S = 0;
 int n = 0;
 // sử dụng vòng lặp while với điều kiện S < 10000
 while(S < 10000)
 {
  //bước nhảy của vòng lặp là n++
  n++;
  //cứ sau mỗi vòng lặp thì tổng S sẽ được cộng dồn với n cho đến khi S > 10000 thì thoát khỏi vòng lặp
  S = S + n;
 }
 //sau khi thoát thì ta có n và tổng S
 printf("\nSố nhỏ nhất để tổng từ 1 đến nó lớn hơn 10000 là %d",n);
 printf("\nTổng các số từ 1 đến %d là: %d",n, S);

 printf("\n-----------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai38 01 PNG

Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + … + n > 10000 bằng C++

Việc tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + ... + n > 10000 bằng C++ cũng tương tự như C, vì căn bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Chúng ta chỉ việc thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ thêm thư viện <iostream> trước khi sử dụng cout() và cin() nhé.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 //khai báo biến S = 0 để tính tổng các phần tử từ 1 đến n là số nhỏ nhất để tổng S < 10000
 int S = 0;
 int n = 0;
 // sử dụng vòng lặp while với điều kiện S < 10000
 while(S < 10000)
 {
  //bước nhảy của vòng lặp là n++
  n++;
  //cứ sau mỗi vòng lặp thì tổng S sẽ được cộng dồn với n cho đến khi S > 10000 thì thoát khỏi vòng lặp
  S = S + n;
 }
 //sau khi thoát thì ta có n và tổng S
 cout<<"\nSố nhỏ nhất để tổng từ 1 đến nó lớn hơn 10000 là "<<n;
 cout<<"\nTổng các số từ 1 đến "<<n<<" là: "<<S;

 cout<<"\n-----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai38 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình để tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + … + n > 10000 bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top