Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
hoc c plus plus gif Bài tập C++

Quảng cáo

Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + … + n > 10000 bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + … + n > 10000 bằng C / C++.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình với hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++, vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản của hai ngôn ngữ này nhé.

Quảng cáo

Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + … + n > 10000 bằng C

Đầu tiên ta cần khai báo n là số nguyên cần tìm và S là tổng các phần tử từ 1 đến n sao cho S > 10000.

Sử dụng vòng lặp while với điều kiện S < 10000, bước nhảy của vòng lặp là n++ nghĩa là sau mỗi vòng lặp thì n tăng lên một.

Sau khi thoát vòng lặp thì ta được n là số nhỏ nhất cần tìm và S là tổng của các phần tử từ 1 đến n.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
#include<stdio.h>
int main()
{
 //khai báo biến S = 0 để tính tổng các phần tử từ 1 đến n là số nhỏ nhất để tổng S < 10000
 int S = 0;
 int n = 0;
 // sử dụng vòng lặp while với điều kiện S < 10000
 while(S < 10000)
 {
  //bước nhảy của vòng lặp là n++
  n++;
  //cứ sau mỗi vòng lặp thì tổng S sẽ được cộng dồn với n cho đến khi S > 10000 thì thoát khỏi vòng lặp
  S = S + n;
 }
 //sau khi thoát thì ta có n và tổng S
 printf("\nSố nhỏ nhất để tổng từ 1 đến nó lớn hơn 10000 là %d",n);
 printf("\nTổng các số từ 1 đến %d là: %d",n, S);

 printf("\n-----------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

Quảng cáo

bai38 01 PNG

Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + … + n > 10000 bằng C++

Việc tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + ... + n > 10000 bằng C++ cũng tương tự như C, vì căn bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Chúng ta chỉ việc thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ thêm thư viện <iostream> trước khi sử dụng cout() và cin() nhé.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 //khai báo biến S = 0 để tính tổng các phần tử từ 1 đến n là số nhỏ nhất để tổng S < 10000
 int S = 0;
 int n = 0;
 // sử dụng vòng lặp while với điều kiện S < 10000
 while(S < 10000)
 {
  //bước nhảy của vòng lặp là n++
  n++;
  //cứ sau mỗi vòng lặp thì tổng S sẽ được cộng dồn với n cho đến khi S > 10000 thì thoát khỏi vòng lặp
  S = S + n;
 }
 //sau khi thoát thì ta có n và tổng S
 cout<<"\nSố nhỏ nhất để tổng từ 1 đến nó lớn hơn 10000 là "<<n;
 cout<<"\nTổng các số từ 1 đến "<<n<<" là: "<<S;

 cout<<"\n-----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai38 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình để tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + … + n > 10000 bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top