SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + … + n > 10000 bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + … + n > 10000 bằng C / C++.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình với hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++, vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản của hai ngôn ngữ này nhé.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + … + n > 10000 bằng C

Đầu tiên ta cần khai báo n là số nguyên cần tìm và S là tổng các phần tử từ 1 đến n sao cho S > 10000.

Sử dụng vòng lặp while với điều kiện S < 10000, bước nhảy của vòng lặp là n++ nghĩa là sau mỗi vòng lặp thì n tăng lên một.

Sau khi thoát vòng lặp thì ta được n là số nhỏ nhất cần tìm và S là tổng của các phần tử từ 1 đến n.

#include<stdio.h>
int main()
{
 //khai báo biến S = 0 để tính tổng các phần tử từ 1 đến n là số nhỏ nhất để tổng S < 10000
 int S = 0;
 int n = 0;
 // sử dụng vòng lặp while với điều kiện S < 10000
 while(S < 10000)
 {
  //bước nhảy của vòng lặp là n++
  n++;
  //cứ sau mỗi vòng lặp thì tổng S sẽ được cộng dồn với n cho đến khi S > 10000 thì thoát khỏi vòng lặp
  S = S + n;
 }
 //sau khi thoát thì ta có n và tổng S
 printf("\nSố nhỏ nhất để tổng từ 1 đến nó lớn hơn 10000 là %d",n);
 printf("\nTổng các số từ 1 đến %d là: %d",n, S);

 printf("\n-----------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai38 01 PNG

Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + … + n > 10000 bằng C++

Việc tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + ... + n > 10000 bằng C++ cũng tương tự như C, vì căn bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Chúng ta chỉ việc thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ thêm thư viện <iostream> trước khi sử dụng cout() và cin() nhé.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 //khai báo biến S = 0 để tính tổng các phần tử từ 1 đến n là số nhỏ nhất để tổng S < 10000
 int S = 0;
 int n = 0;
 // sử dụng vòng lặp while với điều kiện S < 10000
 while(S < 10000)
 {
  //bước nhảy của vòng lặp là n++
  n++;
  //cứ sau mỗi vòng lặp thì tổng S sẽ được cộng dồn với n cho đến khi S > 10000 thì thoát khỏi vòng lặp
  S = S + n;
 }
 //sau khi thoát thì ta có n và tổng S
 cout<<"\nSố nhỏ nhất để tổng từ 1 đến nó lớn hơn 10000 là "<<n;
 cout<<"\nTổng các số từ 1 đến "<<n<<" là: "<<S;

 cout<<"\n-----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai38 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình để tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + … + n > 10000 bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top