SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đếm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình đếm số lượng chữ số lớn nhất trong số nguyên dương n bằng C / C++. Để hiểu được bài này các bạn cần có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ C và C++.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để đếm số lượng chữ số lớn nhất bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đếm số lượng chữ số lớn nhất trong số nguyên dương n bằng C

Ta cần một biến count = 1 để đếm số chữ số lớn nhất trong n và biến max = 1 đế tìm chữ số lớn nhất trong n.

Sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên dương n, nếu n < 0 thì yêu cầu nhập lại.

do
 {
  printf("\nNhập vào số nguyên dương n: ");
  scanf("%d", &n);
 }while(n < 0 && printf("\nSố n phải lớn hơn hoặc bằng 0!!"));

Nếu n = 0 thì count = 1, vì số lớn nhất khi đó là 0.

if(n == 0)
  count = 1;

Sử dụng vòng lặp do..while với điều kiện n /= 10 để tìm chữ số lớn nhất, sau mỗi lần tìm thấy thì tăng count lên 1.

do
 {
  i = n % 10;
  if(i == max)
   count++;
  if(i > max)
   max = i;
 }while(n /= 10);

Sau khi vòng lặp kết thúc thì ta được chữ số lớn nhất là max và số lượng chữ số max xuất hiện trong n là count.

Code:

#include<stdio.h>
int main()
{
 int i, n, temp, count = 1;
 int max = 1;
 //sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số nguyen dương n
 //nếu n < 0 thì yêu cầu nhập lại
 do
 {
  printf("\nNhập vào số nguyên dương n: ");
  scanf("%d", &n);
 }while(n < 0 && printf("\nSố n phải lớn hơn hoặc bằng 0!!"));
 temp = n;

 //nếu n = 0 thì count = 1
 if(n == 0)
  count = 1;
 //sử dụng vòng lặp do..while để tìm chữ số lớn nhất trong n
 //mỗi lần tìm thấy thì tăng count lên 1
 do
 {
  i = n % 10;
  if(i == max)
   count++;
  if(i > max)
   max = i;
 }while(n /= 10);
 printf("\nChữ số lớn nhất trong %d là: %d",temp, max);
 printf("\nCó %d chữ số %d trong số %d",count,max,temp);

 printf("\n-----------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai27 01 PNG

Đếm số lượng chữ số lớn nhất trong số nguyên dương n bằng C++

Việc đếm số lượng chữ số lớn nhất trong số nguyên dương n bằng C++ tương tự như ngôn ngữ C. Vì về cơ bản hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Ta chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong C bằng cout và cin trong C++. Các bạn nhớ khai báo thư viện <iostream> trước khi sử dụng cout và cin nhé.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int i, n, temp, count = 1;
 int max = 0;
 //sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số nguyen dương n
 //nếu n < 0 thì yêu cầu nhập lại
 do
 {
  cout<<"\nNhập vào số nguyên dương n: ";
  cin>>n;
 }while(n < 0 && cout<<"\nSố n phải lớn hơn hoặc bằng 0!!");
 temp = n;

 //nếu n = 0 thì count = 1
 if(n == 0)
  count = 1;
 //sử dụng vòng lặp do..while để tìm chữ số lớn nhất trong n
 do
 {
  i = n % 10;
  if(i == max)
   count++;
  if(i > max)
   max = i;
 }while(n /= 10);
 cout<<"\nChữ số lớn nhất trong "<<temp<<" là: "<<max;
 cout<<"\nCó "<< count<<" chữ số "<<max<<" trong số "<<temp;

 cout<<"\n-----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai27 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đếm số lượng chữ số lớn nhất trong số nguyên dương n bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top