SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + … + 1.2.3….N bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + … + 1.2.3….N bằng C / C++. Để hiểu được bài này các bạn cần có kiến thức cơ bản về C và C ++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tính biểu thức trên bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++.

Tính S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + … + 1.2.3….N bằng ngôn ngữ C

Ta cần khai báo biến n kiểu int do người dùng nhập vào từ bàn phím. Một biến S để tính tổng các phần tử và biến S để tính tích của từng phần tử từ 1 đến n.

Ở đây ta sẽ sử dụng vòng lặp do..while với điều kiện n >=1, nếu n < 1 thì yêu cầu người dùng nhập lại.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Để tính biểu thức này ta có thể sử dụng một trong hai vòng lặp while hoặc for đều được.

//sử dụng vòng lặp for để tính biểu thức
 for(int i = 1; i <= n; i ++){
  P = P * i;
  S = S + P;
 }

Hoặc:

while(i <= n)
{
  P = P * i;
  S = S + P;
  i++;
}

Sau khi tính được biểu thức và gán cho biến S, thì chỉ cần hiển thị ra màn hình bằng printf().

Code:

#include<stdio.h>
int main()
 {
 int i, n;
 long S = 0, P = 1;
 do
 {
  printf("\nNhập vào số n: ");
  scanf("%d", &n);
  if(n < 1)
  {
   printf("\nSố n phải lớn hơn hoặc bằng 1, xin vui lòng nhập lại !");
  }
 }while(n < 1);
 //sử dụng vòng lặp for để tính biểu thức
 for(int i = 1; i <= n; i ++){
  P = P * i;
  S = S + P;
 }
 // có thể sử dụng vòng lặp while để tính biểu thức
 // while(i <= n)
 // {
 // 	P = P * i;
 // 	S = S + P;
 // 	i++;
 // }
 printf("\nTổng của biểu thức: %ld",S);

 printf("\n--------------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai11 03 PNG

Tính S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + … + 1.2.3….N bằng ngôn ngữ C++

Tương tự như ở ví dụ trên, việc tính biểu thức bằng ngôn ngữ C++ cũng tương tự.

Ta chỉ việc thay thế printf() và scanf() trong C bằng cout và cin trong C++. Cùng với đó là khai báo thư viện <iostream> để sử dụng cout và cin.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int i, n;
 long S = 0, P = 1;
 do
 {
  cout<<"\nNhập vào số n: ";
  cin>>n;
  if(n < 1)
  {
   cout<<"\nSố n phải lớn hơn hoặc bằng 1, xin vui lòng nhập lại !";
  }
 }while(n < 1);
 //sử dụng vòng lặp for để tính biểu thức
 for(int i = 1; i <= n; i ++){
  P = P * i;
  S = S + P;
 }
 // có thể sử dụng vòng lặp while để tính biểu thức
 // while(i <= n)
 // {
 // 	P = P * i;
 // 	S = S + P;
 // 	i++;
 // }
 cout<<"\nTổng của biểu thức: "<<S;

 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai11 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính biểu thức S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + … + 1.2.3….N bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Top