SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra các chữ số của số n có giảm dần hay không bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có giảm dần từ trái sang phải hay không bằng C / C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để kiểm tra bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++.

Kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có giảm dần từ trái sang phải hay không bằng C

Dưới đây là ví dụ mình họa mình đã thực hiện, trong ví dụ mình có giải thích rõ ràng các câu lệnh, các bạn có thể tham khảo nhé.

Ví dụ:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include<stdio.h>
int main()
{
 int n;
 //sử dụng vòng lặp dowhile để yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên dương n
 //nếu n < 0 thì yêu cầu nhập lại
 do
 {
  printf("\nNhập vào số nguyên dương n: ");
  scanf("%d", &n);
  if (n <= 0)
  {
   printf("\nSố n phải >= 0, vui lòng nhập lại! ");
  }
 } while (n <= 0);
 //khai báo biến CheckGiamDan để kiêm tra tính giảm dần
 int CheckGiamDan = 1;
 int themang = n;
 //lấy ra chữ số cuối của n
 int ChuSoCuoi = themang % 10;
 themang /= 10;

 printf("\nCác chữ số của %d có giảm dần tử trái sang phải hay không ?\n ", n);
 while(themang != 0)
 {
  //lấy ra chữ số kế cuối
  int ChuSoKeCuoi = themang % 10;
  themang /= 10;
  //nếu chữ số cuối mà lớn hơn chữ số kế cuối thì return false và thoát khỏi vòng lặp
  if (ChuSoCuoi > ChuSoKeCuoi)
  {
   CheckGiamDan = 0;
   break;
  }
  //ngược lại thì cập nhật lại chữ số cho lần so sánh tiếp theo
  else
  {
   ChuSoCuoi = ChuSoKeCuoi;
  }
 }
 //kiểm tra nếu biến CheckGiamDan đúng thì báo đúng
 if(CheckGiamDan)
  printf("\nĐúng !");
 //ngược lại thì báo sai
 else
  printf("Sai !");

 printf("\n-----------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai32 01 PNG

Kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có giảm dần từ trái sang phải hay không bằng C++

Việc kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có giảm dần từ trái sang phải hay không bằng C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C.

Chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong C bằng cout và cin trong C++. Các bạn nhớ khai báo thư viện trước khi sử dụng nó nhé.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int n;
 //sử dụng vòng lặp dowhile để yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên dương n
 //nếu n < 0 thì yêu cầu nhập lại
 do
 {
  cout<<"\nNhập vào số nguyên dương n: ";
  cin>>n;
  if (n <= 0)
  {
   cout<<"\nSố n phải >= 0, vui lòng nhập lại! ";
  }
 } while (n <= 0);
 //khai báo biến CheckGiamDan để kiêm tra tính giảm dần
 bool CheckGiamDan = true;
 int themang = n;
 //lấy ra chữ số cuối của n
 int ChuSoCuoi = themang % 10;
 themang /= 10;

 cout<<"\nCác chữ số của "<<" có giảm dần tử trái sang phải hay không ?\n ";
 while(themang != 0)
 {
  //lấy ra chữ số kế cuối
  int ChuSoKeCuoi = themang % 10;
  themang /= 10;
  //nếu chữ số cuối mà lớn hơn chữ số kế cuối thì return false và thoát khỏi vòng lặp
  if (ChuSoCuoi > ChuSoKeCuoi)
  {
   CheckGiamDan = false;
   break;
  }
  //ngược lại thì cập nhật lại chữ số cho lần so sánh tiếp theo
  else
  {
   ChuSoCuoi = ChuSoKeCuoi;
  }
 }
 //kiểm tra nếu biến CheckGiamDan đúng thì báo đúng
 if(CheckGiamDan)
  cout<<"\nĐúng !";
 //ngược lại thì báo sai
 else
  cout<<"Sai !";

 cout<<"\n-----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai32 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có giảm dần từ trái sang phải hay không bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Top