banner jpg
SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra các chữ số của số n có giảm dần hay không bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có giảm dần từ trái sang phải hay không bằng C / C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để kiểm tra bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++.

Kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có giảm dần từ trái sang phải hay không bằng C

Dưới đây là ví dụ mình họa mình đã thực hiện, trong ví dụ mình có giải thích rõ ràng các câu lệnh, các bạn có thể tham khảo nhé.

Ví dụ:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include<stdio.h>
int main()
{
 int n;
 //sử dụng vòng lặp dowhile để yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên dương n
 //nếu n < 0 thì yêu cầu nhập lại
 do
 {
  printf("\nNhập vào số nguyên dương n: ");
  scanf("%d", &n);
  if (n <= 0)
  {
   printf("\nSố n phải >= 0, vui lòng nhập lại! ");
  }
 } while (n <= 0);
 //khai báo biến CheckGiamDan để kiêm tra tính giảm dần
 int CheckGiamDan = 1;
 int themang = n;
 //lấy ra chữ số cuối của n
 int ChuSoCuoi = themang % 10;
 themang /= 10;

 printf("\nCác chữ số của %d có giảm dần tử trái sang phải hay không ?\n ", n);
 while(themang != 0)
 {
  //lấy ra chữ số kế cuối
  int ChuSoKeCuoi = themang % 10;
  themang /= 10;
  //nếu chữ số cuối mà lớn hơn chữ số kế cuối thì return false và thoát khỏi vòng lặp
  if (ChuSoCuoi > ChuSoKeCuoi)
  {
   CheckGiamDan = 0;
   break;
  }
  //ngược lại thì cập nhật lại chữ số cho lần so sánh tiếp theo
  else
  {
   ChuSoCuoi = ChuSoKeCuoi;
  }
 }
 //kiểm tra nếu biến CheckGiamDan đúng thì báo đúng
 if(CheckGiamDan)
  printf("\nĐúng !");
 //ngược lại thì báo sai
 else
  printf("Sai !");

 printf("\n-----------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai32 01 PNG

Kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có giảm dần từ trái sang phải hay không bằng C++

Việc kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có giảm dần từ trái sang phải hay không bằng C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C.

Chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong C bằng cout và cin trong C++. Các bạn nhớ khai báo thư viện trước khi sử dụng nó nhé.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int n;
 //sử dụng vòng lặp dowhile để yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên dương n
 //nếu n < 0 thì yêu cầu nhập lại
 do
 {
  cout<<"\nNhập vào số nguyên dương n: ";
  cin>>n;
  if (n <= 0)
  {
   cout<<"\nSố n phải >= 0, vui lòng nhập lại! ";
  }
 } while (n <= 0);
 //khai báo biến CheckGiamDan để kiêm tra tính giảm dần
 bool CheckGiamDan = true;
 int themang = n;
 //lấy ra chữ số cuối của n
 int ChuSoCuoi = themang % 10;
 themang /= 10;

 cout<<"\nCác chữ số của "<<" có giảm dần tử trái sang phải hay không ?\n ";
 while(themang != 0)
 {
  //lấy ra chữ số kế cuối
  int ChuSoKeCuoi = themang % 10;
  themang /= 10;
  //nếu chữ số cuối mà lớn hơn chữ số kế cuối thì return false và thoát khỏi vòng lặp
  if (ChuSoCuoi > ChuSoKeCuoi)
  {
   CheckGiamDan = false;
   break;
  }
  //ngược lại thì cập nhật lại chữ số cho lần so sánh tiếp theo
  else
  {
   ChuSoCuoi = ChuSoKeCuoi;
  }
 }
 //kiểm tra nếu biến CheckGiamDan đúng thì báo đúng
 if(CheckGiamDan)
  cout<<"\nĐúng !";
 //ngược lại thì báo sai
 else
  cout<<"Sai !";

 cout<<"\n-----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai32 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có giảm dần từ trái sang phải hay không bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top