banner jpg
SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính T(x, n) = x^n bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính T(x, n) = x^n bằng C / C++. Đây là biểu thức tính lũy thừa của cơ số x với số mũ n.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình tính biểu thức trên bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C / C++.

Tính T(x, n) = x^n bằng ngôn ngữ C

Để tính lũy thừa của cơ số x với số mũ n thì ta có thể viết một hàm để tính hoặc có thể sử dụng hàm pow() trong thư viện <maht.h>. Mình sẽ thực hiện cả hai để các bạn có thể tham khảo nhé.

Viết hàm Power_n() để tính x^n.

double Power_n(float x, int n)
{
 //khai báo biến result = 1, vì kết quả của phép nhân nên sẽ gán băng 1
 //nếu gán = 0 thì kết quả trả về luôn luôn = 0
 float result = 1;
 //sử dụng vòng lặp while với điều kiện n--
 //n sẽ giảm đến khi bằng 0 thì vòng lặp kết thúc
 while(n--)
 {
  //ví dụ n = 4, x = 3 thì (result = result * 4) thực hiện 4 lần như vậy
  result = result * x;
 }
 return result;
}

Sau khi có hàm tính lũy thừa, ta sử dụng printf() và scanf() để yêu cầu người dùng nhập vào cơ số x và số mũ n.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Gọi hàm Power_n() rồi truyền hai số vừa nhập vào để tính lũy thừa.

Code:

#include<stdio.h>
//hàm tính lũy thừa
double Power_n(float x, int n)
{
 //khai báo biến result = 1, vì kết quả của phép nhân nên sẽ gán băng 1
 //nếu gán = 0 thì kết quả trả về luôn luôn = 0
	float result = 1;
 //sử dụng vòng lặp while với điều kiện n--
 //n sẽ giảm đến khi bằng 0 thì vòng lặp kết thúc
	while(n--)
	{
  //ví dụ n = 4, x = 3 thì (result = result * 4) thực hiện 4 lần như vậy
		result = result * x;
	}
	return result;
}

int main()
{
 float x, z;
 int n;
 printf("Nhập vào cơ số x: ");
 scanf("%f", &x);
 printf("Nhập vào số mũ n: ");
 scanf("%d", &n);
 //gọi hàm power_n() để tính x^n
 z = Power_n(x, n);
 printf("%.1f^%d = %.1f",x,n, z);
 
 printf("\n-------------------------------------------\n");
 printf("Chương trình được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai10 02 PNG

Sử dụng hàm pow() trong thư viện <math.h> để tính x^n

pow(x, n);

Các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<math.h>.

Code:

#include<stdio.h>
#include <math.h>
int main()
{
 float x, z;
 int n;
 printf("Nhập vào cơ số x: ");
 scanf("%f", &x);
 printf("Nhập vào số mũ n: ");
 scanf("%d", &n);
 //gọi hàm pow() để tính x^n
 z = pow(x, n);
 printf("%.1f^%d = %.1f",x,n, z);
 
 printf("\n-------------------------------------------\n");
 printf("Chương trình được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai10 01 PNG

Tính T(x, n) = x^n bằng ngôn ngữ C++

Để tính biểu thức T(x, n) = x^n trong ngôn ngữ C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C. Dưới đầy là chương trình mình đã viết sẵn, các bạn có thể tham khảo.

Mình đã sử dụng hàm pow() trong thư viện <math.h>, các bạn nhớ khai báo thư viện nhé: #include<math.h>.

#include<iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
 float x, z;
 int n;
	cout<<"Nhập vào cơ số x: ";
 cin>>x;
 cout<<"Nhập vào số mũ n: ";
 cin>>n;
 //gọi hàm pow để tính x^n
	z = pow(x, n);
 cout<<x<<"^"<<n<<" = "<<z;
 
 cout<<("\n-------------------------------------------\n");
 cout<<("Chương trình được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai10 03 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính T(x, n) = x^n bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top