SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính T(x, n) = x^n bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính T(x, n) = x^n bằng C / C++. Đây là biểu thức tính lũy thừa của cơ số x với số mũ n.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình tính biểu thức trên bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C / C++.

Tính T(x, n) = x^n bằng ngôn ngữ C

Để tính lũy thừa của cơ số x với số mũ n thì ta có thể viết một hàm để tính hoặc có thể sử dụng hàm pow() trong thư viện <maht.h>. Mình sẽ thực hiện cả hai để các bạn có thể tham khảo nhé.

Viết hàm Power_n() để tính x^n.

double Power_n(float x, int n)
{
 //khai báo biến result = 1, vì kết quả của phép nhân nên sẽ gán băng 1
 //nếu gán = 0 thì kết quả trả về luôn luôn = 0
 float result = 1;
 //sử dụng vòng lặp while với điều kiện n--
 //n sẽ giảm đến khi bằng 0 thì vòng lặp kết thúc
 while(n--)
 {
  //ví dụ n = 4, x = 3 thì (result = result * 4) thực hiện 4 lần như vậy
  result = result * x;
 }
 return result;
}

Sau khi có hàm tính lũy thừa, ta sử dụng printf() và scanf() để yêu cầu người dùng nhập vào cơ số x và số mũ n.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Gọi hàm Power_n() rồi truyền hai số vừa nhập vào để tính lũy thừa.

Code:

#include<stdio.h>
//hàm tính lũy thừa
double Power_n(float x, int n)
{
 //khai báo biến result = 1, vì kết quả của phép nhân nên sẽ gán băng 1
 //nếu gán = 0 thì kết quả trả về luôn luôn = 0
	float result = 1;
 //sử dụng vòng lặp while với điều kiện n--
 //n sẽ giảm đến khi bằng 0 thì vòng lặp kết thúc
	while(n--)
	{
  //ví dụ n = 4, x = 3 thì (result = result * 4) thực hiện 4 lần như vậy
		result = result * x;
	}
	return result;
}

int main()
{
 float x, z;
 int n;
 printf("Nhập vào cơ số x: ");
 scanf("%f", &x);
 printf("Nhập vào số mũ n: ");
 scanf("%d", &n);
 //gọi hàm power_n() để tính x^n
 z = Power_n(x, n);
 printf("%.1f^%d = %.1f",x,n, z);
 
 printf("\n-------------------------------------------\n");
 printf("Chương trình được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai10 02 PNG

Sử dụng hàm pow() trong thư viện <math.h> để tính x^n

pow(x, n);

Các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<math.h>.

Code:

#include<stdio.h>
#include <math.h>
int main()
{
 float x, z;
 int n;
 printf("Nhập vào cơ số x: ");
 scanf("%f", &x);
 printf("Nhập vào số mũ n: ");
 scanf("%d", &n);
 //gọi hàm pow() để tính x^n
 z = pow(x, n);
 printf("%.1f^%d = %.1f",x,n, z);
 
 printf("\n-------------------------------------------\n");
 printf("Chương trình được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai10 01 PNG

Tính T(x, n) = x^n bằng ngôn ngữ C++

Để tính biểu thức T(x, n) = x^n trong ngôn ngữ C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C. Dưới đầy là chương trình mình đã viết sẵn, các bạn có thể tham khảo.

Mình đã sử dụng hàm pow() trong thư viện <math.h>, các bạn nhớ khai báo thư viện nhé: #include<math.h>.

#include<iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
 float x, z;
 int n;
	cout<<"Nhập vào cơ số x: ";
 cin>>x;
 cout<<"Nhập vào số mũ n: ";
 cin>>n;
 //gọi hàm pow để tính x^n
	z = pow(x, n);
 cout<<x<<"^"<<n<<" = "<<z;
 
 cout<<("\n-------------------------------------------\n");
 cout<<("Chương trình được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai10 03 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính T(x, n) = x^n bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Top