banner jpg
SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra tháng thuộc quý nào bằng C / C++

Trong bải viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình kiểm tra một tháng trong năm thuộc quý bao nhiêu bằng C / C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để kiểm tra bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++, vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản về hai ngôn ngữ này.

Kiểm tra một tháng trong năm thuộc quý bao nhiều bằng C

Để kiểm tra một tháng trong năm thuộc quý bao nhiêu bằng C thì việc đầu tiên ta cần có tháng cần kiểm tra. Vì vậy sẽ khai báo biến month sau đó sử dụng printf() và scanf() để yêu cầu người dùng nhập vào tháng cần kiểm tra.

Tiếp đến sử dụng switch case để kiểm tra tháng vừa được nhập vào:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Nếu người dùng nhập vào 1, 2, 3 thì thông báo thuộc quý 1.
 • Nếu người dùng nhập vào 4, 5, 6 thì thông báo thuộc quý 2.
 • Nếu người dùng nhập vào 7, 8, 9 thì thông báo thuộc quý 3.
 • Nếu người dùng nhập vào 10, 11, 12 thì thông báo thuộc quý 4.
 • Nếu người dùng nhập vào <= 0 và > 12 thì thông báo đã nhập sai.

Dưới đây là chương trình kiểm tra một tháng trong năm thuộc quý bao nhiêu mà mình đã viết sẵn bằng ngôn ngữ C, các bạn có thể tham khảo nhé!

#include<stdio.h>
int main()
{
 //khai báo biến month là tháng cần kiểm tra quý
 int month;
 //sử dụng printf() và scanf() để yêu cầu người dùng nhập vào tháng cần kiểm tra
 printf("\nNhập vào một tháng bất kỳ cần kiểm tra: ");
 scanf("%d", &month);
 //sử dụng switch case để kiểm tra các trường hợp
 switch (month)
 {
  //nếu người dùng nhập vào 1, 2, 3 thì thông báo thuộc quý 1
  case 1:
  case 2:
  case 3:
   printf("\nTháng %d thuộc quý 1", month);
   break;
  //nếu người dùng nhập và 4, 5, 6 thì thông báo thuộc quý 2
  case 4:
  case 5:
  case 6:
   printf("\nTháng %d thuộc quý 2", month);
   break;
  //nếu người dùng nhập vào 7, 8, 9 thì thông báo thuộc quý 3
  case 7:
  case 8:
  case 9:
   printf("\nTháng %d thuộc quý 3", month);
   break;
  //nếu người dùng nhập vào 10, 11, 12 thì thông báo thuộc quý 4
  case 10:
  case 11:
  case 12:
   printf("\nTháng %d thuộc quý 4", month);
   break;
  //các trường hợp còn lại thì yếu cầu người dùng nhập lại vì đã nhập sai
  default:
   printf("Vui lòng nhập tháng từ 1 -> 12");
   break;
 }
 printf("\n----------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai36 01 PNG

Kiểm tra một tháng trong năm thuộc quý bao nhiêu bằng C++

Để kiểm tra một tháng trong năm thuộc quý bao nhiều bằng C++ cũng tương tự như việc kiểm tra bằng ngôn ngữ C, vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Các bạn chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ khai báo thư viện <iostream> trước khi sử dụng cout() và cin() nhé.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 //khai báo biến month là tháng cần kiểm tra quý
 int month;
 //sử dụng cout() và cin() để yêu cầu người dùng nhập vào tháng cần kiểm tra
 cout<<"\nNhập vào một tháng bất kỳ cần kiểm tra: ";
 cin>>month;
 //sử dụng switch case để kiểm tra các trường hợp
 switch (month)
 {
  //nếu người dùng nhập vào 1, 2, 3 thì thông báo thuộc quý 1
  case 1:
  case 2:
  case 3:
   cout<<"\nTháng "<<month<<" thuộc quý 1";
   break;
  //nếu người dùng nhập và 4, 5, 6 thì thông báo thuộc quý 2
  case 4:
  case 5:
  case 6:
   cout<<"\nTháng "<<month<<" thuộc quý 2";
   break;
  //nếu người dùng nhập vào 7, 8, 9 thì thông báo thuộc quý 3
  case 7:
  case 8:
  case 9:
   cout<<"\nTháng "<<month<<" thuộc quý 3";
   break;
  //nếu người dùng nhập vào 10, 11, 12 thì thông báo thuộc quý 4
  case 10:
  case 11:
  case 12:
   cout<<"\nTháng "<<month<<" thuộc quý 4";
   break;
  //các trường hợp còn lại thì yếu cầu người dùng nhập lại vì đã nhập sai
  default:
   cout<<"Vui lòng nhập tháng từ 1 -> 12";
   break;
 }
 cout<<"\n----------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai36 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra một tháng trong năm thuộc quý bao nhiêu bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top