SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra tháng thuộc quý nào bằng C / C++

Trong bải viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình kiểm tra một tháng trong năm thuộc quý bao nhiêu bằng C / C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để kiểm tra bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++, vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản về hai ngôn ngữ này.

Kiểm tra một tháng trong năm thuộc quý bao nhiều bằng C

Để kiểm tra một tháng trong năm thuộc quý bao nhiêu bằng C thì việc đầu tiên ta cần có tháng cần kiểm tra. Vì vậy sẽ khai báo biến month sau đó sử dụng printf() và scanf() để yêu cầu người dùng nhập vào tháng cần kiểm tra.

Tiếp đến sử dụng switch case để kiểm tra tháng vừa được nhập vào:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Nếu người dùng nhập vào 1, 2, 3 thì thông báo thuộc quý 1.
 • Nếu người dùng nhập vào 4, 5, 6 thì thông báo thuộc quý 2.
 • Nếu người dùng nhập vào 7, 8, 9 thì thông báo thuộc quý 3.
 • Nếu người dùng nhập vào 10, 11, 12 thì thông báo thuộc quý 4.
 • Nếu người dùng nhập vào <= 0 và > 12 thì thông báo đã nhập sai.

Dưới đây là chương trình kiểm tra một tháng trong năm thuộc quý bao nhiêu mà mình đã viết sẵn bằng ngôn ngữ C, các bạn có thể tham khảo nhé!

#include<stdio.h>
int main()
{
 //khai báo biến month là tháng cần kiểm tra quý
 int month;
 //sử dụng printf() và scanf() để yêu cầu người dùng nhập vào tháng cần kiểm tra
 printf("\nNhập vào một tháng bất kỳ cần kiểm tra: ");
 scanf("%d", &month);
 //sử dụng switch case để kiểm tra các trường hợp
 switch (month)
 {
  //nếu người dùng nhập vào 1, 2, 3 thì thông báo thuộc quý 1
  case 1:
  case 2:
  case 3:
   printf("\nTháng %d thuộc quý 1", month);
   break;
  //nếu người dùng nhập và 4, 5, 6 thì thông báo thuộc quý 2
  case 4:
  case 5:
  case 6:
   printf("\nTháng %d thuộc quý 2", month);
   break;
  //nếu người dùng nhập vào 7, 8, 9 thì thông báo thuộc quý 3
  case 7:
  case 8:
  case 9:
   printf("\nTháng %d thuộc quý 3", month);
   break;
  //nếu người dùng nhập vào 10, 11, 12 thì thông báo thuộc quý 4
  case 10:
  case 11:
  case 12:
   printf("\nTháng %d thuộc quý 4", month);
   break;
  //các trường hợp còn lại thì yếu cầu người dùng nhập lại vì đã nhập sai
  default:
   printf("Vui lòng nhập tháng từ 1 -> 12");
   break;
 }
 printf("\n----------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai36 01 PNG

Kiểm tra một tháng trong năm thuộc quý bao nhiêu bằng C++

Để kiểm tra một tháng trong năm thuộc quý bao nhiều bằng C++ cũng tương tự như việc kiểm tra bằng ngôn ngữ C, vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Các bạn chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ khai báo thư viện <iostream> trước khi sử dụng cout() và cin() nhé.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 //khai báo biến month là tháng cần kiểm tra quý
 int month;
 //sử dụng cout() và cin() để yêu cầu người dùng nhập vào tháng cần kiểm tra
 cout<<"\nNhập vào một tháng bất kỳ cần kiểm tra: ";
 cin>>month;
 //sử dụng switch case để kiểm tra các trường hợp
 switch (month)
 {
  //nếu người dùng nhập vào 1, 2, 3 thì thông báo thuộc quý 1
  case 1:
  case 2:
  case 3:
   cout<<"\nTháng "<<month<<" thuộc quý 1";
   break;
  //nếu người dùng nhập và 4, 5, 6 thì thông báo thuộc quý 2
  case 4:
  case 5:
  case 6:
   cout<<"\nTháng "<<month<<" thuộc quý 2";
   break;
  //nếu người dùng nhập vào 7, 8, 9 thì thông báo thuộc quý 3
  case 7:
  case 8:
  case 9:
   cout<<"\nTháng "<<month<<" thuộc quý 3";
   break;
  //nếu người dùng nhập vào 10, 11, 12 thì thông báo thuộc quý 4
  case 10:
  case 11:
  case 12:
   cout<<"\nTháng "<<month<<" thuộc quý 4";
   break;
  //các trường hợp còn lại thì yếu cầu người dùng nhập lại vì đã nhập sai
  default:
   cout<<"Vui lòng nhập tháng từ 1 -> 12";
   break;
 }
 cout<<"\n----------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai36 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra một tháng trong năm thuộc quý bao nhiêu bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Top