Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
hoc c plus plus gif Bài tập C++

Quảng cáo

Sử dụng vòng lặp for để xuất các ký tự từ A đến Z bằng C / C++

Trong bài này chúng ta sẽ thực hiện chương trình sử dụng vòng lặp for để xuất các ký tự từ A đến Z bằng C / C++. Đây là một bài tập căn bản để áp dụng vòng lặp for khi bắt đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình C / C++.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để xuất các ký tự bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C / C++. Vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản về hai ngôn ngữ này đã nhé !!!

Quảng cáo

Xuất các ký tự từ A đến Z bằng C

Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện một chương trình xuất các ký tự từ A đến Z sử dụng vòng lặp for bằng ngôn ngữ C.

Đơn giản ta chỉ việc cho vòng lặp for lặp từ ký tự 'A' đến 'Z' với bước nhảy ++, khi đó cứ sau mỗi vòng lặp ta sẽ xuất một ký tự ra màn hình. Sau khi kết thúc vòng lặp ta sẽ được một chuỗi các ký tự từ 'A' đến 'Z'.

for(char i = 'A'; i <= 'Z'; i++){
  //như vậy cứ sau mỗi vòng lặp thì chương trình sẽ in ra một ký tự cho đến khi đến kí tự 'Z'
  printf("%c \t", i);
 }

Ngoài ra ta còn có thể sử dụng vòng lặp while thay cho vòng lặp for để xuất các ký tự từ 'A' đến 'Z' ra màn hình.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
char i = 'A';
 while(i <= 'Z'){
  printf("%c \t", i);
  i++;
 }

Dưới đây là chương trình mình đã viết sẵn bằng ngôn ngữ C, các bạn có thể tham khảo nhé.

Quảng cáo

#include <stdio.h>
int main() {
 //ta sử dụng vòng lặp for lặp từ ký tự 'A' đến ký tự 'Z' với bước nhảy là i++
 printf("\n");
 for(char i = 'A'; i <= 'Z'; i++){
  //như vậy cứ sau mỗi vòng lặp thì chương trình sẽ in ra một ký tự cho đến khi đến kí tự 'Z'
  printf("%c \t", i);
 }
 // sử dụng vòng lặp while
 //char i = 'A';
 //while(i <= 'Z'){
  //printf("%c \t", i);
  //i++;
 //}
 printf("\n--------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai39 01 PNG

Xuất các ký tự từ A đến Z bằng C++

Để thực hiện xuất các ký tự từ 'A' đến 'Z' bằng ngôn ngữ C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C, vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Các bạn chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ thêm thư viện <iostream> để có thể sử dụng cout() và cin() nhé.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 //ta sử dụng vòng lặp for lặp từ ký tự 'A' đến ký tự 'Z' với bước nhảy là i++
 cout<<endl;
 for(char i = 'A'; i <= 'Z'; i++){
  //như vậy cứ sau mỗi vòng lặp thì chương trình sẽ in ra một ký tự cho đến khi đến kí tự 'Z'
  cout<<i<<"\t";
 }
 //sử dụng vòng lặp while
 // char i = 'A';
 // while(i <= 'Z'){
 //  cout<<i<<"\t";
 //  i++;
 // }

 cout<<"\n--------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai39 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình xuất các ký tự từ 'A' đến 'Z' bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Quảng cáo

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top