SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng C / C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để in các giá trị đó bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++. Vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản về hai ngôn ngữ này đã nhé!!!

In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng C

Trong phần này mình sẽ thực hiện chương trình in tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng ngôn ngữ C.

Ta sẽ sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến 100, với bước nhảy là i += 2 để lấy các giá trị lẻ. Như vậy sau mỗi vòng lặp ta sẽ được một giá trị nguyên dương lẻ và kết thúc vòng lặp ta được một danh sách các số lẻ từ 1 đến 100.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

for(int i = 1; i < 100; i += 2){
  //cứ sau mỗi vòng lặp thì ta in i ra màn hình, như vậy sau khi kết thúc vòng lặp thì ta đưuọc các giá trị lẻ từ 1 đến 100
  printf("%d \t", i);
 }

Ngoài ra ta còn có thể sử dụng vòng lặp while thay cho vòng lặp for.

int i = 1;
while(i < 100){
  printf("%d \t", i);
  i += 2;
}

Dưới đây là chương trình mà mình đã viết sẵn bằng ngôn ngữ C, các bạn có thể tham khảo nhé!!!

//In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100
#include <stdio.h>
int main() {
 //sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến 100, với bước nhảy là i += 2
 printf("\nCác giá trị lẻ từ 1 đến 100:\n");
 for(int i = 1; i < 100; i += 2){
  //cứ sau mỗi vòng lặp thì ta in i ra màn hình, như vậy sau khi kết thúc vòng lặp thì ta đưuọc các giá trị lẻ từ 1 đến 100
  printf("%d \t", i);
 }
 //sử dụng vòng lặp while thay cho vòng lặp for
 // int i = 1;
 // while(i < 100){
 //  printf("%d \t", i);
 //  i += 2;
 // }
 printf("\n--------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai41 02 PNG

In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng C++

Để in tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng ngôn ngữ C++ ta cũng sẽ thực hiện tương tự như ngôn ngữ C. Vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Các bạn chỉ cần thay thể printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ thêm thư viện <iostream> trước khi sử dụng cout() và cin() nhé.

//In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 //sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến 100, với bước nhảy là i += 2
 cout<<"\nCác giá trị lẻ từ 1 đến 100:\n";
 for(int i = 1; i < 100; i += 2){
  //cứ sau mỗi vòng lặp thì ta in i ra màn hình, như vậy sau khi kết thúc vòng lặp thì ta đưuọc các giá trị lẻ từ 1 đến 100
  cout<<i<<"\t";
 }
 cout<<"\n--------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai41 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình để in tất cả các giá trị nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top