SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng C / C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để in các giá trị đó bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++. Vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản về hai ngôn ngữ này đã nhé!!!

In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng C

Trong phần này mình sẽ thực hiện chương trình in tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng ngôn ngữ C.

Ta sẽ sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến 100, với bước nhảy là i += 2 để lấy các giá trị lẻ. Như vậy sau mỗi vòng lặp ta sẽ được một giá trị nguyên dương lẻ và kết thúc vòng lặp ta được một danh sách các số lẻ từ 1 đến 100.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

for(int i = 1; i < 100; i += 2){
  //cứ sau mỗi vòng lặp thì ta in i ra màn hình, như vậy sau khi kết thúc vòng lặp thì ta đưuọc các giá trị lẻ từ 1 đến 100
  printf("%d \t", i);
 }

Ngoài ra ta còn có thể sử dụng vòng lặp while thay cho vòng lặp for.

int i = 1;
while(i < 100){
  printf("%d \t", i);
  i += 2;
}

Dưới đây là chương trình mà mình đã viết sẵn bằng ngôn ngữ C, các bạn có thể tham khảo nhé!!!

//In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100
#include <stdio.h>
int main() {
 //sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến 100, với bước nhảy là i += 2
 printf("\nCác giá trị lẻ từ 1 đến 100:\n");
 for(int i = 1; i < 100; i += 2){
  //cứ sau mỗi vòng lặp thì ta in i ra màn hình, như vậy sau khi kết thúc vòng lặp thì ta đưuọc các giá trị lẻ từ 1 đến 100
  printf("%d \t", i);
 }
 //sử dụng vòng lặp while thay cho vòng lặp for
 // int i = 1;
 // while(i < 100){
 //  printf("%d \t", i);
 //  i += 2;
 // }
 printf("\n--------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai41 02 PNG

In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng C++

Để in tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng ngôn ngữ C++ ta cũng sẽ thực hiện tương tự như ngôn ngữ C. Vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Các bạn chỉ cần thay thể printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ thêm thư viện <iostream> trước khi sử dụng cout() và cin() nhé.

//In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 //sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến 100, với bước nhảy là i += 2
 cout<<"\nCác giá trị lẻ từ 1 đến 100:\n";
 for(int i = 1; i < 100; i += 2){
  //cứ sau mỗi vòng lặp thì ta in i ra màn hình, như vậy sau khi kết thúc vòng lặp thì ta đưuọc các giá trị lẻ từ 1 đến 100
  cout<<i<<"\t";
 }
 cout<<"\n--------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai41 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình để in tất cả các giá trị nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Top