Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
hoc c plus plus gif Bài tập C++

Quảng cáo

In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng C / C++.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để in các giá trị đó bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++. Vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản về hai ngôn ngữ này đã nhé!!!

Quảng cáo

In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng C

Trong phần này mình sẽ thực hiện chương trình in tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng ngôn ngữ C.

Ta sẽ sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến 100, với bước nhảy là i += 2 để lấy các giá trị lẻ. Như vậy sau mỗi vòng lặp ta sẽ được một giá trị nguyên dương lẻ và kết thúc vòng lặp ta được một danh sách các số lẻ từ 1 đến 100.

for(int i = 1; i < 100; i += 2){
  //cứ sau mỗi vòng lặp thì ta in i ra màn hình, như vậy sau khi kết thúc vòng lặp thì ta đưuọc các giá trị lẻ từ 1 đến 100
  printf("%d \t", i);
 }

Ngoài ra ta còn có thể sử dụng vòng lặp while thay cho vòng lặp for.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
int i = 1;
while(i < 100){
  printf("%d \t", i);
  i += 2;
}

Dưới đây là chương trình mà mình đã viết sẵn bằng ngôn ngữ C, các bạn có thể tham khảo nhé!!!

Quảng cáo

//In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100
#include <stdio.h>
int main() {
 //sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến 100, với bước nhảy là i += 2
 printf("\nCác giá trị lẻ từ 1 đến 100:\n");
 for(int i = 1; i < 100; i += 2){
  //cứ sau mỗi vòng lặp thì ta in i ra màn hình, như vậy sau khi kết thúc vòng lặp thì ta đưuọc các giá trị lẻ từ 1 đến 100
  printf("%d \t", i);
 }
 //sử dụng vòng lặp while thay cho vòng lặp for
 // int i = 1;
 // while(i < 100){
 //  printf("%d \t", i);
 //  i += 2;
 // }
 printf("\n--------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai41 02 PNG

In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng C++

Để in tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng ngôn ngữ C++ ta cũng sẽ thực hiện tương tự như ngôn ngữ C. Vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Các bạn chỉ cần thay thể printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ thêm thư viện <iostream> trước khi sử dụng cout() và cin() nhé.

//In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 //sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến 100, với bước nhảy là i += 2
 cout<<"\nCác giá trị lẻ từ 1 đến 100:\n";
 for(int i = 1; i < 100; i += 2){
  //cứ sau mỗi vòng lặp thì ta in i ra màn hình, như vậy sau khi kết thúc vòng lặp thì ta đưuọc các giá trị lẻ từ 1 đến 100
  cout<<i<<"\t";
 }
 cout<<"\n--------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai41 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình để in tất cả các giá trị nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Quảng cáo

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top