banner jpg
SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính điểm trung bình của môn toán và môn văn bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính điểm trung bình của môn toán và môn văn bằng C / C++. Đây là một bài tập khá đơn giản giúp các bạn làm quen với việc viết hàm.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tính trung bình cộng bằng hai ngôn ngữ khác nhau đó là C và C ++. Vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản về hai ngôn ngữ này đã nhé!!!

Tính điểm trung bình của môn toán và môn văn bằng C

Đầu tiên ta cần khai báo các biến cần thiết như toan, van, diemTB để lưu giá trị và xử lý.

Tiếp đến ta lần lượt viết các hàm:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • nhap(): yêu cầu người dùng nhập vào điểm toán và điểm văn trong khoảng từ 1 đến 10.
 • tinhTB(): tính điểm trung bình cộng dựa trên điểm toán và điểm văn mà người dùng vửa nhập.
 • xuat(): xuất điểm trung bình vừa tính ra màn hình.

Dưới đây là chương trình mình đã viết sẵn bằng ngôn ngữ C, các bạn có thể tham khảo nhé!!!

#include <stdio.h>
//khai báo biến toan, van là điểm toán và điểm văn
//biến diemTB là điểm trung bình của toán và văn
float toan, van, diemTB;
/* hàm nhập */
void nhap() {
 //sử dụng do..while để yêu cầu người dùng nhập vào điểm toán và điểm văn trong khoảng 1 -> 10
 do{
  printf("\nNhập vào điểm toán: ");
  scanf("%f", &toan);
  printf("\nNhập vào điểm văn: ");
  scanf("%f", &van);
 }while(toan < 0 || van < 0 || toan >10 || van > 10);
}
/* hàm tính trung bình cộng */
void tinhTB(){
 diemTB = (toan + van) / 2;
}
/* hàm xuất */
void xuat(){
 printf("\nĐiểm trung bình là: %.1f", diemTB);
 printf("\n--------------------------------------\n");
 printf("chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}
int main() {
 nhap();
 tinhTB();
 xuat();
}

Kết quả:

bai49 01 PNG

Tính điểm trung bình của môn toán và môn văn bằng C++

Để tính điểm trung bình cộng của môn toán và môn văn bằng ngôn ngữ C++ ta thực hiện tương tự như ngôn ngữ C. Vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Các bạn chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ khai báo thư viện <iostream> trước khi sử dụng cout() và cin() nhé.

#include <iostream>
using namespace std;
//khai báo biến toan, van là điểm toán và điểm văn
//biến diemTB là điểm trung bình của toán và văn
float toan, van, diemTB;
/* hàm nhập */
void nhap() {
 //sử dụng do..while để yêu cầu người dùng nhập vào điểm toán và điểm văn trong khoảng 1 -> 10
 do{
  cout<<"\nNhập vào điểm toán: ";
  cin>>toan;
  cout<<"\nNhập vào điểm văn: ";
  cin>>van;
 }while(toan < 0 || van < 0 || toan >10 || van > 10);
}
/* hàm tính trung bình cộng */
void tinhTB(){
 diemTB = (toan + van) / 2;
}
/* hàm xuất */
void xuat(){
 cout<<"\nĐiểm trung bình"<< hoten<<" là: "<< diemTB;
 cout<<"\n--------------------------------------\n";
 cout<<"chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}
int main() {
 nhap();
 tinhTB();
 xuat();
}

Kết quả:

bai49 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính điểm trung bình của mổn toán và môn văn bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top