SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + (-1)^n+1 * x^n bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + ((-1^n)+1) * (x^n) bằng C / C++. Để hiểu được bài này các bạn cần có kiến thức cơ bản về C và C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình tính biểu thức trên bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++.

Tính S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + ((-1^n)+1) * (x^n) bằng C

Dưới đây là ví dụ mình họa mà mình đã thực hiện, trong ví dụ mình có giải thích rõ ràng, các bạn có thể tham khảo nhé.

Ví dụ:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include<stdio.h>
int main()
{
 printf("\n\n------Tính S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + ((-1^n)+1) * (x^n)----\n");
 //khai báo biến x và n trong phần tử ((-1^n)+1) * (x^n)
 //biến S = 0 để tính tổng và T = 1 để tính tích
 float x, S = 0, T = 1;
 int n;
 printf("\nNhập vào số x: ");
 scanf("%f", &x);
 x = -x;
 //sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số n >= 1
 //nếu nhập n < 1 thì yêu cầu nhập lại
 do
 {
  printf("\nNhập vào số n: ");
  scanf("%d", &n);
  if(n < 1)
  {
   printf("\nSố n phải >= 0, xin vui lòng nhập lại !");
  }
 }while(n < 1);
 //sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến <= n
 for(int i = 1; i <= n; i++)
 {
  //tính theo biểu thức ((-1^n)+1) * (x^n)
  T = T * x;
  S = S + T;
 }
 printf("\nTổng biểu thức = %.1f", -S);

 printf("\n-----------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai33 01 PNG

Tính S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + ((-1^n)+1) * (x^n) bằng C++

Việc sử dụng ngôn ngữ C++ để tính biểu thức S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + ((-1^n)+1) * (x^n) cũng tương tự như ngôn ngữ C.

Ta chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong C bằng cout và cin trong C++. Các bạn nhớ khai báo thư viện <iostream> trước khi sử dụng cout và cin nhé.

Ví dụ:

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 cout<<"\n\n------Tính S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + ((-1^n)+1) * (x^n)----\n";
 //khai báo biến x và n trong phần tử ((-1^n)+1) * (x^n)
 //biến S = 0 để tính tổng và T = 1 để tính tích
 float x, S = 0, T = 1;
 int n;
 cout<<"\nNhập vào số x: ";
 scanf("%f", &x);
 x = -x;
 //sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số n >= 1
 //nếu nhập n < 1 thì yêu cầu nhập lại
 do
 {
  cout<<"\nNhập vào số n: ";
  cin>>n;
  if(n < 1)
  {
   cout<<"\nSố n phải >= 0, xin vui lòng nhập lại !";
  }
 }while(n < 1);
 //sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến <= n
 for(int i = 1; i <= n; i++)
 {
  //tính theo biểu thức ((-1^n)+1) * (x^n)
  T = T * x;
  S = S + T;
 }
 cout<<"\nTổng biểu thức: "<<-S;

 cout<<"\n-----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai33 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + ((-1^n)+1) * (x^n) bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top