SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + (-1)^n+1 * x^n bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + ((-1^n)+1) * (x^n) bằng C / C++. Để hiểu được bài này các bạn cần có kiến thức cơ bản về C và C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình tính biểu thức trên bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++.

Tính S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + ((-1^n)+1) * (x^n) bằng C

Dưới đây là ví dụ mình họa mà mình đã thực hiện, trong ví dụ mình có giải thích rõ ràng, các bạn có thể tham khảo nhé.

Ví dụ:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include<stdio.h>
int main()
{
 printf("\n\n------Tính S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + ((-1^n)+1) * (x^n)----\n");
 //khai báo biến x và n trong phần tử ((-1^n)+1) * (x^n)
 //biến S = 0 để tính tổng và T = 1 để tính tích
 float x, S = 0, T = 1;
 int n;
 printf("\nNhập vào số x: ");
 scanf("%f", &x);
 x = -x;
 //sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số n >= 1
 //nếu nhập n < 1 thì yêu cầu nhập lại
 do
 {
  printf("\nNhập vào số n: ");
  scanf("%d", &n);
  if(n < 1)
  {
   printf("\nSố n phải >= 0, xin vui lòng nhập lại !");
  }
 }while(n < 1);
 //sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến <= n
 for(int i = 1; i <= n; i++)
 {
  //tính theo biểu thức ((-1^n)+1) * (x^n)
  T = T * x;
  S = S + T;
 }
 printf("\nTổng biểu thức = %.1f", -S);

 printf("\n-----------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai33 01 PNG

Tính S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + ((-1^n)+1) * (x^n) bằng C++

Việc sử dụng ngôn ngữ C++ để tính biểu thức S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + ((-1^n)+1) * (x^n) cũng tương tự như ngôn ngữ C.

Ta chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong C bằng cout và cin trong C++. Các bạn nhớ khai báo thư viện <iostream> trước khi sử dụng cout và cin nhé.

Ví dụ:

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 cout<<"\n\n------Tính S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + ((-1^n)+1) * (x^n)----\n";
 //khai báo biến x và n trong phần tử ((-1^n)+1) * (x^n)
 //biến S = 0 để tính tổng và T = 1 để tính tích
 float x, S = 0, T = 1;
 int n;
 cout<<"\nNhập vào số x: ";
 scanf("%f", &x);
 x = -x;
 //sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số n >= 1
 //nếu nhập n < 1 thì yêu cầu nhập lại
 do
 {
  cout<<"\nNhập vào số n: ";
  cin>>n;
  if(n < 1)
  {
   cout<<"\nSố n phải >= 0, xin vui lòng nhập lại !";
  }
 }while(n < 1);
 //sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến <= n
 for(int i = 1; i <= n; i++)
 {
  //tính theo biểu thức ((-1^n)+1) * (x^n)
  T = T * x;
  S = S + T;
 }
 cout<<"\nTổng biểu thức: "<<-S;

 cout<<"\n-----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai33 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + ((-1^n)+1) * (x^n) bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Top