Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
hoc c plus plus gif Bài tập C++

Quảng cáo

Tính S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + (-1)^n+1 * x^n bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + ((-1^n)+1) * (x^n) bằng C / C++. Để hiểu được bài này các bạn cần có kiến thức cơ bản về C và C++.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình tính biểu thức trên bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++.

Quảng cáo

Tính S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + ((-1^n)+1) * (x^n) bằng C

Dưới đây là ví dụ mình họa mà mình đã thực hiện, trong ví dụ mình có giải thích rõ ràng, các bạn có thể tham khảo nhé.

Ví dụ:

#include<stdio.h>
int main()
{
 printf("\n\n------Tính S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + ((-1^n)+1) * (x^n)----\n");
 //khai báo biến x và n trong phần tử ((-1^n)+1) * (x^n)
 //biến S = 0 để tính tổng và T = 1 để tính tích
 float x, S = 0, T = 1;
 int n;
 printf("\nNhập vào số x: ");
 scanf("%f", &x);
 x = -x;
 //sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số n >= 1
 //nếu nhập n < 1 thì yêu cầu nhập lại
 do
 {
  printf("\nNhập vào số n: ");
  scanf("%d", &n);
  if(n < 1)
  {
   printf("\nSố n phải >= 0, xin vui lòng nhập lại !");
  }
 }while(n < 1);
 //sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến <= n
 for(int i = 1; i <= n; i++)
 {
  //tính theo biểu thức ((-1^n)+1) * (x^n)
  T = T * x;
  S = S + T;
 }
 printf("\nTổng biểu thức = %.1f", -S);

 printf("\n-----------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

bai33 01 PNG

Tính S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + ((-1^n)+1) * (x^n) bằng C++

Việc sử dụng ngôn ngữ C++ để tính biểu thức S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + ((-1^n)+1) * (x^n) cũng tương tự như ngôn ngữ C.

Quảng cáo

Ta chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong C bằng cout và cin trong C++. Các bạn nhớ khai báo thư viện <iostream> trước khi sử dụng cout và cin nhé.

Ví dụ:

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 cout<<"\n\n------Tính S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + ((-1^n)+1) * (x^n)----\n";
 //khai báo biến x và n trong phần tử ((-1^n)+1) * (x^n)
 //biến S = 0 để tính tổng và T = 1 để tính tích
 float x, S = 0, T = 1;
 int n;
 cout<<"\nNhập vào số x: ";
 scanf("%f", &x);
 x = -x;
 //sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số n >= 1
 //nếu nhập n < 1 thì yêu cầu nhập lại
 do
 {
  cout<<"\nNhập vào số n: ";
  cin>>n;
  if(n < 1)
  {
   cout<<"\nSố n phải >= 0, xin vui lòng nhập lại !";
  }
 }while(n < 1);
 //sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến <= n
 for(int i = 1; i <= n; i++)
 {
  //tính theo biểu thức ((-1^n)+1) * (x^n)
  T = T * x;
  S = S + T;
 }
 cout<<"\nTổng biểu thức: "<<-S;

 cout<<"\n-----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai33 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + ((-1^n)+1) * (x^n) bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top