SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra loại tam giác gì bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình yêu cầu người dùng nhập vào ba cạnh của một tam giác và kiểm tra xem đó là tam giác gì bằng C / C++.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để kiểm tra bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++. Vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản về hai ngôn ngữ này nhé!!!

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nhập vào ba cạnh của tam giác và kiểm tra xem đó là tam giác gì bằng C

Trong ví du này mình sẽ thực hiện chương trình yêu cầu người dùng nhập vào ba cạnh của một tam giác và kiểm tra xem đó là tam giác gì bằng ngôn ngữ C.

Cụ thể đầu tiên chúng ta cần khai báo ba biến a, b, c là ba cạnh của tam giác. Sau đó sử dụng printf() và scanf() để yêu cầu người dùng nhập vào từ bàn phím.

Tiếp đến ta xét điều kiện ba cạnh có tạo thành một tam giác hay không theo định lý bất đẳng thức trong tam giác (a<b+c && b<a+c && c<a+b).

Ta sẽ có các trường hợp sau đây:

 • Tam giác vuông (theo định lý pytago).
 • Tam giác đều.
 • Tam giác cân.
 • Tam giác tù.
 • Tam giác nhọn.
#include<stdio.h>
int main(){
 // khai báo 3 biến a, b, c là ba cạnh của tam giác
 int a, b, c;
 printf("\nNhập vào độ dài cạnh a: ");
 scanf("%d", &a);
 printf("Nhập vào độ dài cạnh b: ");
 scanf("%d", &b);
 printf("Nhập vào độ dài cạnh c: ");
 scanf("%d", &c);
 //kiểm tra xem ba cạnh có phải là ba cạnh của một tam giác hay không
 if( a<b+c && b<a+c && c<a+b ){
  //điều kiện tam giác vuông (định lý pitago)
  if( a*a==b*b+c*c || b*b==a*a+c*c || c*c== a*a+b*b)
   printf("Đây là tam giác vuông");
  //điều kiện tam giác đều là 3 cạnh bằng nhau
  else if(a==b && b==c)
   printf("Đây là tam giác đều");
  //điều kiện tam giác cân là 2 cạnh bằng nhau
  else if(a==b || a==c || b==c)
   printf("Đây là tam giác cân");
  //điều kiện tam giác tù là có một góc lơn hơn 90 độ
  else if(a*a > b*b+c*c || b*b > a*a+c*c || c*c > a*a+b*b)
   printf("Đây là tam giác tù");
  //và trường hợp còn lại là tam giác nhọn
  else
   printf("Đây là tam giác nhọn");
  }
 //điều kiện ba cạnh nhập vào không phải là ba cạnh của một tam giác
 else
  printf("Ba cạnh a, b, c không phải là ba cạnh của một tam giác");
 
 printf("\n------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai42 01 PNG

Nhập vào ba cạnh của tam giác và kiểm tra xem đó là tam giác gì bằng C++

Để kiểm tra tam giác với ba cạnh được nhập vào từ bàn phím là tam giác gì bằng ngôn ngữ C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C. Vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ thêm thư viện <iostream> trước khi sử dụng cout() và cin() nhé !!!

#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
 // khai báo 3 biến a, b, c là ba cạnh của tam giác
 int a, b, c;
 cout<<"\nNhập vào độ dài cạnh a: ";
 cin>>a;
 cout<<"Nhập vào độ dài cạnh b: ";
 cin>>b;
 cout<<"Nhập vào độ dài cạnh c: ";
 cin>>c;
 //kiểm tra xem ba cạnh có phải là ba cạnh của một tam giác hay không
 if( a<b+c && b<a+c && c<a+b ){
  //điều kiện tam giác vuông (định lý pitago)
  if( a*a==b*b+c*c || b*b==a*a+c*c || c*c== a*a+b*b)
   cout<<"Đây là tam giác vuông";
  //điều kiện tam giác đều là 3 cạnh bằng nhau
  else if(a==b && b==c)
   cout<<"Đây là tam giác đều";
  //điều kiện tam giác cân là 2 cạnh bằng nhau
  else if(a==b || a==c || b==c)
   cout<<"Đây là tam giác cân";
  //điều kiện tam giác tù là có một góc lơn hơn 90 độ
  else if(a*a > b*b+c*c || b*b > a*a+c*c || c*c > a*a+b*b)
   cout<<"Đây là tam giác tù";
  //và trường hợp còn lại là tam giác nhọn
  else
   cout<<"Đây là tam giác nhọn";
  }
 //điều kiện ba cạnh nhập vào không phải là ba cạnh của một tam giác
 else
  cout<<"Ba cạnh a, b, c không phải là ba cạnh của một tam giác";
 
 cout<<"\n------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai42 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình để nhập vào ba cạnh của tam giác và kiểm tra xem tam giác đó là tam giác gì bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top