SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra loại tam giác gì bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình yêu cầu người dùng nhập vào ba cạnh của một tam giác và kiểm tra xem đó là tam giác gì bằng C / C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để kiểm tra bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++. Vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản về hai ngôn ngữ này nhé!!!

Nhập vào ba cạnh của tam giác và kiểm tra xem đó là tam giác gì bằng C

Trong ví du này mình sẽ thực hiện chương trình yêu cầu người dùng nhập vào ba cạnh của một tam giác và kiểm tra xem đó là tam giác gì bằng ngôn ngữ C.

Cụ thể đầu tiên chúng ta cần khai báo ba biến a, b, c là ba cạnh của tam giác. Sau đó sử dụng printf() và scanf() để yêu cầu người dùng nhập vào từ bàn phím.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Tiếp đến ta xét điều kiện ba cạnh có tạo thành một tam giác hay không theo định lý bất đẳng thức trong tam giác (a<b+c && b<a+c && c<a+b).

Ta sẽ có các trường hợp sau đây:

 • Tam giác vuông (theo định lý pytago).
 • Tam giác đều.
 • Tam giác cân.
 • Tam giác tù.
 • Tam giác nhọn.
#include<stdio.h>
int main(){
 // khai báo 3 biến a, b, c là ba cạnh của tam giác
 int a, b, c;
 printf("\nNhập vào độ dài cạnh a: ");
 scanf("%d", &a);
 printf("Nhập vào độ dài cạnh b: ");
 scanf("%d", &b);
 printf("Nhập vào độ dài cạnh c: ");
 scanf("%d", &c);
 //kiểm tra xem ba cạnh có phải là ba cạnh của một tam giác hay không
 if( a<b+c && b<a+c && c<a+b ){
  //điều kiện tam giác vuông (định lý pitago)
  if( a*a==b*b+c*c || b*b==a*a+c*c || c*c== a*a+b*b)
   printf("Đây là tam giác vuông");
  //điều kiện tam giác đều là 3 cạnh bằng nhau
  else if(a==b && b==c)
   printf("Đây là tam giác đều");
  //điều kiện tam giác cân là 2 cạnh bằng nhau
  else if(a==b || a==c || b==c)
   printf("Đây là tam giác cân");
  //điều kiện tam giác tù là có một góc lơn hơn 90 độ
  else if(a*a > b*b+c*c || b*b > a*a+c*c || c*c > a*a+b*b)
   printf("Đây là tam giác tù");
  //và trường hợp còn lại là tam giác nhọn
  else
   printf("Đây là tam giác nhọn");
  }
 //điều kiện ba cạnh nhập vào không phải là ba cạnh của một tam giác
 else
  printf("Ba cạnh a, b, c không phải là ba cạnh của một tam giác");
 
 printf("\n------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai42 01 PNG

Nhập vào ba cạnh của tam giác và kiểm tra xem đó là tam giác gì bằng C++

Để kiểm tra tam giác với ba cạnh được nhập vào từ bàn phím là tam giác gì bằng ngôn ngữ C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C. Vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ thêm thư viện <iostream> trước khi sử dụng cout() và cin() nhé !!!

#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
 // khai báo 3 biến a, b, c là ba cạnh của tam giác
 int a, b, c;
 cout<<"\nNhập vào độ dài cạnh a: ";
 cin>>a;
 cout<<"Nhập vào độ dài cạnh b: ";
 cin>>b;
 cout<<"Nhập vào độ dài cạnh c: ";
 cin>>c;
 //kiểm tra xem ba cạnh có phải là ba cạnh của một tam giác hay không
 if( a<b+c && b<a+c && c<a+b ){
  //điều kiện tam giác vuông (định lý pitago)
  if( a*a==b*b+c*c || b*b==a*a+c*c || c*c== a*a+b*b)
   cout<<"Đây là tam giác vuông";
  //điều kiện tam giác đều là 3 cạnh bằng nhau
  else if(a==b && b==c)
   cout<<"Đây là tam giác đều";
  //điều kiện tam giác cân là 2 cạnh bằng nhau
  else if(a==b || a==c || b==c)
   cout<<"Đây là tam giác cân";
  //điều kiện tam giác tù là có một góc lơn hơn 90 độ
  else if(a*a > b*b+c*c || b*b > a*a+c*c || c*c > a*a+b*b)
   cout<<"Đây là tam giác tù";
  //và trường hợp còn lại là tam giác nhọn
  else
   cout<<"Đây là tam giác nhọn";
  }
 //điều kiện ba cạnh nhập vào không phải là ba cạnh của một tam giác
 else
  cout<<"Ba cạnh a, b, c không phải là ba cạnh của một tam giác";
 
 cout<<"\n------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai42 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình để nhập vào ba cạnh của tam giác và kiểm tra xem tam giác đó là tam giác gì bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top