Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
hoc c plus plus gif Bài tập C++

Quảng cáo

Kiểm tra loại tam giác gì bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình yêu cầu người dùng nhập vào ba cạnh của một tam giác và kiểm tra xem đó là tam giác gì bằng C / C++.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để kiểm tra bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++. Vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản về hai ngôn ngữ này nhé!!!

Quảng cáo

Nhập vào ba cạnh của tam giác và kiểm tra xem đó là tam giác gì bằng C

Trong ví du này mình sẽ thực hiện chương trình yêu cầu người dùng nhập vào ba cạnh của một tam giác và kiểm tra xem đó là tam giác gì bằng ngôn ngữ C.

Cụ thể đầu tiên chúng ta cần khai báo ba biến a, b, c là ba cạnh của tam giác. Sau đó sử dụng printf() và scanf() để yêu cầu người dùng nhập vào từ bàn phím.

Tiếp đến ta xét điều kiện ba cạnh có tạo thành một tam giác hay không theo định lý bất đẳng thức trong tam giác (a<b+c && b<a+c && c<a+b).

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ta sẽ có các trường hợp sau đây:

Quảng cáo

  • Tam giác vuông (theo định lý pytago).
  • Tam giác đều.
  • Tam giác cân.
  • Tam giác tù.
  • Tam giác nhọn.
#include<stdio.h>
int main(){
  // khai báo 3 biến a, b, c là ba cạnh của tam giác
  int a, b, c;
  printf("\nNhập vào độ dài cạnh a: ");
  scanf("%d", &a);
  printf("Nhập vào độ dài cạnh b: ");
  scanf("%d", &b);
  printf("Nhập vào độ dài cạnh c: ");
  scanf("%d", &c);
  //kiểm tra xem ba cạnh có phải là ba cạnh của một tam giác hay không
  if( a<b+c && b<a+c && c<a+b ){
    //điều kiện tam giác vuông (định lý pitago)
    if( a*a==b*b+c*c || b*b==a*a+c*c || c*c== a*a+b*b)
      printf("Đây là tam giác vuông");
    //điều kiện tam giác đều là 3 cạnh bằng nhau
    else if(a==b && b==c)
      printf("Đây là tam giác đều");
    //điều kiện tam giác cân là 2 cạnh bằng nhau
    else if(a==b || a==c || b==c)
      printf("Đây là tam giác cân");
    //điều kiện tam giác tù là có một góc lơn hơn 90 độ
    else if(a*a > b*b+c*c || b*b > a*a+c*c || c*c > a*a+b*b)
      printf("Đây là tam giác tù");
    //và trường hợp còn lại là tam giác nhọn
    else
      printf("Đây là tam giác nhọn");
    }
  //điều kiện ba cạnh nhập vào không phải là ba cạnh của một tam giác
  else
    printf("Ba cạnh a, b, c không phải là ba cạnh của một tam giác");
  
  printf("\n------------------------------------\n");
  printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai42 01 PNG

Nhập vào ba cạnh của tam giác và kiểm tra xem đó là tam giác gì bằng C++

Để kiểm tra tam giác với ba cạnh được nhập vào từ bàn phím là tam giác gì bằng ngôn ngữ C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C. Vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ thêm thư viện <iostream> trước khi sử dụng cout() và cin() nhé !!!

#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
  // khai báo 3 biến a, b, c là ba cạnh của tam giác
  int a, b, c;
  cout<<"\nNhập vào độ dài cạnh a: ";
  cin>>a;
  cout<<"Nhập vào độ dài cạnh b: ";
  cin>>b;
  cout<<"Nhập vào độ dài cạnh c: ";
  cin>>c;
  //kiểm tra xem ba cạnh có phải là ba cạnh của một tam giác hay không
  if( a<b+c && b<a+c && c<a+b ){
    //điều kiện tam giác vuông (định lý pitago)
    if( a*a==b*b+c*c || b*b==a*a+c*c || c*c== a*a+b*b)
      cout<<"Đây là tam giác vuông";
    //điều kiện tam giác đều là 3 cạnh bằng nhau
    else if(a==b && b==c)
      cout<<"Đây là tam giác đều";
    //điều kiện tam giác cân là 2 cạnh bằng nhau
    else if(a==b || a==c || b==c)
      cout<<"Đây là tam giác cân";
    //điều kiện tam giác tù là có một góc lơn hơn 90 độ
    else if(a*a > b*b+c*c || b*b > a*a+c*c || c*c > a*a+b*b)
      cout<<"Đây là tam giác tù";
    //và trường hợp còn lại là tam giác nhọn
    else
      cout<<"Đây là tam giác nhọn";
    }
  //điều kiện ba cạnh nhập vào không phải là ba cạnh của một tam giác
  else
    cout<<"Ba cạnh a, b, c không phải là ba cạnh của một tam giác";
  
  cout<<"\n------------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai42 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình để nhập vào ba cạnh của tam giác và kiểm tra xem tam giác đó là tam giác gì bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Quảng cáo

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top