SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương n bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương n bằng C / C++. Để hiểu được bài này các bạn cần có kiến thức cơ bản về C và C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tính tổng các ước số của số nguyên dương n bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++.

Tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương n bằng C / C++

Ta cần một biến n là số nguyên dương cần tính ước số, n được nhận từ bàn phím và biến max = 1 để so sánh với các ước số lẻ tìm được.

Sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số n lớn hơn 0, nếu n < 0 thì nhập lại.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Một vòng lặp for lặp từ 1 đến <= n, bên trong vòng lặp for có hai cấu trúc if.

for(int i = 1; i <= n; i++)
 {
  if((n % i == 0) && (i % 2 == 1))
  {
	if(i > max)
	{
	 max = i;
	}
	printf("%4d", i);
  }
 }

Một if được dùng với điều kiện (n % i == 0) là các ước số của n, (i % 2 == 0) là các ước số lẻ của n. If còn lại với điều kiện i > max, so sánh với max nếu i lớn hơn max thì gán cho max.

Sau khi tìm được ước số lẻ lớn nhất là max, khi đó chỉ cần hiển thị max ra màn hình bằng printf().

Code:

#include<stdio.h>
int main()
{
 int n, max = 0;
 //sử dụng dowhile để yêu cầu người dùng nhập vào số lớn hơn 0
 //nếu n < 0 thì yêu cầu nhập lại
 do
 {
  printf("\nNhập vào số nguyên n lớn hơn 0: ");
  scanf("%d", &n);
 if(n <= 0)
 {
  printf("\n Số n phải lớn hơn 0, vui lòng nhập lại !");
 }
 }while(n <= 0);
 //sử dụng vòng lặp for để tìm ước số lẻ, sau đó so sánh với max, nếu lớn hơn max thì gán cho max
 printf("Các ước số chẵn của %d là: ",n);
 for(int i = 1; i <= n; i++)
 {
  if((n % i == 0) && (i % 2 == 1))
   {
	if(i > max)
	{
	  max = i;
	}
	printf("%4d", i);
   }
 }
 printf("\nƯớc số lẻ lớn nhất của %d là: %d",n,max);

 printf("\n-----------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai19 01 PNG

Tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương n bằng C / C++

Việc tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương n bằng ngôn ngữ C++ tương tự như ngôn ngữ C.

Ta chỉ cần thay thế printf(), scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout và cin trong ngôn ngữ C++. Nhớ khai báo thư viện <iostream> trước khi sử dụng cout và cin nhé.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int n, max = 1;
 //sử dụng dowhile để yêu cầu người dùng nhập vào số lớn hơn 0
 //nếu n < 0 thì yêu cầu nhập lại
 do
 {
  cout<<"\nNhập vào số nguyên n lớn hơn 0: ";
  cin>>n;
  if(n <= 0)
  {
   cout<<"\n Số n phải lớn hơn 0, vui lòng nhập lại !";
  }
 }while(n <= 0);
 //sử dụng vòng lặp for để tìm ra các ước số lẻ 
 //so sánh từng ước số lẻ với max, nếu lớn hơn max thì gán cho max
 cout<<"Các ước số lẻ của "<<n<<" là: ";
 for(int i = 1; i <= n; i++)
 {
  if((n % i == 0) && (i % 2 == 1))
  {
	if(i > max)
	{
	 max = i;
	}
	printf("%4d", i);
  }
 }
 cout<<"\nƯớc số lẻ lớn nhất của %d là: %d"<<n<<max;
 
 cout<<"\n-----------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai19 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương n bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Top