SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính T(n) = 1 x 2 x 3…x N bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính biểu thức T(n) = 1 x 2 x 3…x N bằng C / C++. Đây là một bài toán rất quen thuộc khi bắt đầu học bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình tính biểu thức trên bằng hai ngôn ngữ lập trình khác nhau là C và C++.

Tính T(n) = 1 x 2 x 3…x N bằng ngôn ngữ C

Ta cần khai báo biến n kiểu int là phần tử cuối cùng trong biểu thức và biến p = 1 để tính tích của biểu thức (nếu p = 0 thì biểu thức luôn luôn = 0).

Sử dụng vòng lặp do..while với điều kiện n >= 1, nếu n < 1 thì yêu cầu nhập lại n.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Để tính tích của biểu thức ta có thể sử dụng một trong hai vòng lặp là while và for.

//tính biểu thức bằng vòng lặp for
 for(int i = 1; i <= n; i++){
  p = p * i;
 }

Hoặc

 //tính biểu thức bằng vòng lặp while
 while(i <= n)
 {
  p = p * i;
  i++;
 }

Sau khi tính xong ta được tích của biểu thức là p, khi đó chỉ cần in p ra màn hình.

Code:

#include<stdio.h>
int main()
{
 int n;
 float p = 1;
 do
 {
   printf("\nNhập vào số n: ");
   scanf("%d", &n);
   if(n < 1)
   {
    printf("\nSố n phải lớn hơn hoặc bằng 1, vui lòng nhập lại !");
   }
 }while(n < 1);
 //tính biểu thức bằng vòng lặp for
 for(int i = 1; i <= n; i++){
  p = p * i;
 }
 //tính biểu thức bằng vòng lặp while
 // while(i <= n)
 // {
 // p = p * i;
 // 	i++;
 // }
 printf("\nTích 1 x 2 x ... x %d là: %.1f",n, p);

 printf("\n-----------------------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai9 01 PNG

Tính T(n) = 1 x 2 x 3…x N bằng ngôn ngữ C++

Việc thực hiện chương trình tính biểu thức T(n) = 1 x 2 x 3…x N bằng ngôn ngữ C ++ tương tự như ngôn ngữ C.

Chúng ta chỉ cần thay đổi printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout và cin trong ngôn ngữ C++.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int n;
 float p = 1;
 do
 {
  cout<<"\nNhập vào số n: ";
  cin>>n;
  if(n < 1)
   {
   cout<<"\nSố n phải lớn hơn hoặc bằng 1, vui lòng nhập lại !";
   }
 }while(n < 1);
 //tính biểu thức bằng vòng lặp for
 for(int i = 1; i <= n; i++){
  p = p * i;
 }
 //tính biểu thức bằng vòng lặp while
 //while(i <= n)
 //{
 // p = p * i;
 //  i++;
 //}
 cout<<"\nTích 1 x 2 x ... x "<<n<< " là: " << p;

 cout<<"\n-----------------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai9 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong hai chương trình tính T(n) = 1 x 2 x 3…x N bằng C / C ++. Đây còn được gọi là bài tập tính n!, các bạn hãy luyện tập thật nhiều các bài tập tương tự để rèn luyện tư duy logic nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Top