SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính T(n) = 1 x 2 x 3…x N bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính biểu thức T(n) = 1 x 2 x 3…x N bằng C / C++. Đây là một bài toán rất quen thuộc khi bắt đầu học bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình tính biểu thức trên bằng hai ngôn ngữ lập trình khác nhau là C và C++.

Tính T(n) = 1 x 2 x 3…x N bằng ngôn ngữ C

Ta cần khai báo biến n kiểu int là phần tử cuối cùng trong biểu thức và biến p = 1 để tính tích của biểu thức (nếu p = 0 thì biểu thức luôn luôn = 0).

Sử dụng vòng lặp do..while với điều kiện n >= 1, nếu n < 1 thì yêu cầu nhập lại n.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Để tính tích của biểu thức ta có thể sử dụng một trong hai vòng lặp là while và for.

//tính biểu thức bằng vòng lặp for
 for(int i = 1; i <= n; i++){
  p = p * i;
 }

Hoặc

 //tính biểu thức bằng vòng lặp while
 while(i <= n)
 {
  p = p * i;
  i++;
 }

Sau khi tính xong ta được tích của biểu thức là p, khi đó chỉ cần in p ra màn hình.

Code:

#include<stdio.h>
int main()
{
 int n;
 float p = 1;
 do
 {
   printf("\nNhập vào số n: ");
   scanf("%d", &n);
   if(n < 1)
   {
    printf("\nSố n phải lớn hơn hoặc bằng 1, vui lòng nhập lại !");
   }
 }while(n < 1);
 //tính biểu thức bằng vòng lặp for
 for(int i = 1; i <= n; i++){
  p = p * i;
 }
 //tính biểu thức bằng vòng lặp while
 // while(i <= n)
 // {
 // p = p * i;
 // 	i++;
 // }
 printf("\nTích 1 x 2 x ... x %d là: %.1f",n, p);

 printf("\n-----------------------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai9 01 PNG

Tính T(n) = 1 x 2 x 3…x N bằng ngôn ngữ C++

Việc thực hiện chương trình tính biểu thức T(n) = 1 x 2 x 3…x N bằng ngôn ngữ C ++ tương tự như ngôn ngữ C.

Chúng ta chỉ cần thay đổi printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout và cin trong ngôn ngữ C++.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int n;
 float p = 1;
 do
 {
  cout<<"\nNhập vào số n: ";
  cin>>n;
  if(n < 1)
   {
   cout<<"\nSố n phải lớn hơn hoặc bằng 1, vui lòng nhập lại !";
   }
 }while(n < 1);
 //tính biểu thức bằng vòng lặp for
 for(int i = 1; i <= n; i++){
  p = p * i;
 }
 //tính biểu thức bằng vòng lặp while
 //while(i <= n)
 //{
 // p = p * i;
 //  i++;
 //}
 cout<<"\nTích 1 x 2 x ... x "<<n<< " là: " << p;

 cout<<"\n-----------------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai9 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong hai chương trình tính T(n) = 1 x 2 x 3…x N bằng C / C ++. Đây còn được gọi là bài tập tính n!, các bạn hãy luyện tập thật nhiều các bài tập tương tự để rèn luyện tư duy logic nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

Top