SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đếm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình đếm số lượng chữ số nhỏ nhất trong số nguyên dương n bằng C / C++. Để hiểu được bài này các bạn cần có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ C và C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để đếm số lượng chữ số nhỏ nhất bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++.

Đếm số lượng chữ số nhỏ nhất trong số nguyên dương n bằng C

Ta cần một biến count = 1 để đếm số chữ số nhỏ nhất trong n và biến min = 1 đế tìm chữ số nhỏ nhất trong n.

Sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên dương n, nếu n < 0 thì yêu cầu nhập lại.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

do
 {
  printf("\nNhập vào số nguyên dương n: ");
  scanf("%d", &n);
 }while(n < 0 && printf("\nSố n phải lớn hơn hoặc bằng 0!!"));

Nếu n = 0 thì count = 1, vì số nhỏ nhất khi đó là 0.

if(n == 0)
  count = 1;

Sử dụng vòng lặp do..while với điều kiện n /= 10 để tìm chữ số nhỏ nhất, sau mỗi lần tìm thấy thì tăng count lên 1.

do
 {
  i = n % 10;
  if(i == min)
   count++;
  if(i < min)
   min = i;
 }while(n /= 10);

Sau khi vòng lặp kết thúc thì ta được chữ số nhỏ nhất là min và số lượng chữ số min xuất hiện trong n là count.

Code:

#include<stdio.h>
int main()
{
 int i, n, temp, count = 0;
 int min;
 //sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số nguyen dương n
 //nếu n < 0 thì yêu cầu nhập lại
 do
 {
  printf("\nNhập vào số nguyên dương n: ");
  scanf("%d", &n);
 }while(n < 0 && printf("\nSố n phải nhỏ hơn hoặc bằng 0!!"));
 temp = n;
 //khởi tạo cho min
 min = n % 10;
 //nếu n = 0 thì min = 0
 if(n == 0)
  min = 0;
 //sử dụng vòng lặp do..while để tìm chữ số nhỏ nhất trong n
 //mỗi lần tìm thấy thì tăng count lên 1
 do
 {
  i = n % 10;
  if(i == min)
   count++;
  if(i < min)
   min = i;
 }while(n /= 10);
 printf("\nChữ số nhỏ nhất trong %d là: %d",temp, min);
 printf("\nCó %d chữ số %d trong số %d",count,min,temp);

 printf("\n-----------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai28 01 PNG

Đếm số lượng chữ số nhỏ nhất trong số nguyên dương n bằng C++

Việc đếm số lượng chữ số nhỏ nhất trong số nguyên dương n bằng C++ tương tự như ngôn ngữ C. Vì về cơ bản hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Ta chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong C bằng cout và cin trong C++. Các bạn nhớ khai báo thư viện <iostream> trước khi sử dụng cout và cin nhé.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int i, n, temp, count = 0;
 int min;
 //sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số nguyen dương n
 //nếu n < 0 thì yêu cầu nhập lại
 do
 {
  cout<<"\nNhập vào số nguyên dương n: ";
  cin>>n;
 }while(n < 0 && cout<<"\nSố n phải lớn hơn hoặc bằng 0!!");
 temp = n;
 //khởi tạo cho min
 min = n % 10;
 //nếu n = 0 thì min = 0
 if(n == 0)
  min = 0;
 //sử dụng vòng lặp do..while để tìm chữ số nhỏ nhất trong n
 do
 {
  i = n % 10;
  if(i == min)
   count++;
  if(i < min)
   min = i;
 }while(n /= 10);
 cout<<"\nChữ số nhỏ nhất trong "<<temp<<" là: "<<min;
 cout<<"\nCó "<< count<<" chữ số "<<min<<" trong số "<<temp;

 cout<<"\n-----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai28 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đếm số lượng chữ số nhỏ nhất trong số nguyên dương n bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Top