Hàm convert_uuencode() trong PHP

Hàm Convert_uuencode() để mã hóa một chuỗi các ký tự.

#Ví dụ 

echo convert_uuencode("Freetuts.net");

Kết quả: ,1G)E971U=',N;F5T `

#Cú pháp 

convert_uuencode("chuỗi ký tự cần mã hóa ở đây");

Để giải mã chuỗi ký tự này, ta dùng hàm convert convert_uudecode() này nhé.

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP